Ankieta dotycząca MiFID: Zgłoś swoje opinie i pomóż nam lepiej zrozumieć

Ankieta dotycząca MiFID: Zgłoś swoje opinie i pomóż nam lepiej zrozumieć
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska19 lutego 2024 | 6 min

Ankieta MiFID to doskonała okazja do wyrażenia swojej opinii na temat tej dyrektywy i przepisów z nią związanych. Poprzez wypełnienie krótkiej ankiety online możesz pomóc nam lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania inwestorów, a przez to ulepszyć przepisy tak, by jak najlepiej odpowiadały one realiom rynku.

Kluczowe wnioski:
 • Ankieta jest krótka i łatwa do wypełnienia - zajmie Ci to tylko kilka minut.
 • Możesz w niej wyrazić swoją opinię na temat różnych aspektów MiFID.
 • Pomoże nam lepiej zrozumieć potrzeby inwestorów i dopasować przepisy.
 • Wpłynie na kształt przyszłych zmian legislacyjnych związanych z MiFID.
 • Wypełniając ankietę, aktywnie uczestniczysz w kreowaniu lepszych przepisów.

Ankieta MiFID do zgłaszania opinii

Dyrektywa MiFID II i MiFIR weszła w życie w 2018 roku, wprowadzając istotne zmiany w funkcjonowaniu rynków finansowych i obrotu instrumentami finansowymi. Jednak jak każde rozwiązanie prawne, również i te przepisy mogą z czasem wymagać aktualizacji i dostosowania do zmieniających się realiów.

Właśnie po to, by na bieżąco monitorować funkcjonowanie tych regulacji i identyfikować obszary wymagające poprawy, Komisja Europejska przygotowała ankietę MiFID skierowaną do szerokiego grona uczestników rynku. Jest to doskonała okazja, by wyrazić swoją opinię na temat tej dyrektywy i przepisów z nią związanych.

Dlaczego warto wypełnić ankietę?

Wypełnienie ankiety zajmie zaledwie kilka minut, a dostarczy cennych informacji regulatorom rynku na temat tego, jak w praktyce sprawdzają się poszczególne rozwiązania.

Poprzez udzielenie odpowiedzi pomożesz zidentyfikować ewentualne mankamenty obecnych regulacji, niedopasowania, niejasności interpretacyjne czy problemy w realizacji poszczególnych przepisów. To z kolei umożliwi wprowadzenie niezbędnych korekt legislacyjnych tak, by regulacje jak najlepiej odpowiadały realiom rynku i potrzebom jego uczestników.

Wypełniając ankietę, masz więc realny wpływ na kształtowanie otoczenia regulacyjnego na rynku finansowym. To niezwykle cenna okazja, by mieć swój aktywny udział w tworzeniu lepszych, dopasowanych do praktyki przepisów.

Jak wypełnić ankietę dot. MiFID?

Proces wypełniania ankiety jest bardzo prosty i intuicyjny. Wystarczy wejść na stronę internetową KE, gdzie znajduje się formularz ankiety MiFID i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania.

Są one uporządkowane tematycznie, dzięki czemu łatwo jest się zorientować, które dotyczą interesującego Cię zagadnienia. Możesz od razu przejść do tych części ankiety, które są dla Ciebie najbardziej istotne.

Odpowiedzi udziela się po prostu zaznaczając wybraną opcję lub wpisując swój komentarz tekstowy w wyznaczonym do tego miejscu. Całość ankiety powinna zająć ok. 10-15 minut.

Na końcu możesz jeszcze podać swoje dane kontaktowe – jest to opcjonalne, ale dzięki temu urzędnicy mogą się z Tobą skontaktować w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień lub pogłębienia informacji zawartych w ankiecie.

Czytaj więcej:Zwrot prowizji w Alior Banku: Sprawdź jak odzyskać swoje pieniądze

Dlaczego warto wypełnić ankietę MiFID?

Wypełnienie ankiety to doskonała okazja, by mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłego krajobrazu regulacyjnego na rynku finansowym. To szansa, by urzeczywistnić ideę konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa.

Zgodnie z założeniami lepszego stanowienia prawa, nowe regulacje powinny być tworzone przy jak najszerszym udziale interesariuszy, których one dotyczą.

Dzięki ankiecie głos każdego uczestnika rynku – inwestora, doradcy, pośrednika, emitenta, banku – będzie wysłuchany i wzięty pod uwagę przy ewentualnych przyszłych nowelizacjach dyrektywy MiFID.

Korzyści z udziału w ankiecie

Udział w ankiecie przynosi wymierne korzyści zarówno Tobie, jak i całemu rynkowi:

 • Masz wpływ na kształtowanie lepszych regulacji, które będą Cię dotyczyły w codziennej pracy
 • Przyczyniasz się do eliminacji niejasności, niespójności i problemów interpretacyjnych w obowiązujących przepisach
 • Pomagasz dostosować regulacje do realiów rynkowych i potrzeb jego uczestników

Dzięki opinii specjalistów i praktyków jak Ty dyrektywa MiFID będzie mogła lepiej i efektywniej realizować swoje cele regulacyjne. Wypełnienie ankiety to zatem działanie nie tylko w swoim własnym, ale i wspólnym interesie uczestników rynku finansowego.

Jak pomóc poprawić MiFID swoją opinią

Ankieta dotycząca MiFID: Zgłoś swoje opinie i pomóż nam lepiej zrozumieć

Jak już wspomniano, celem ankiety MiFID jest zebranie opinii na temat funkcjonowania dyrektywy od szerokiego grona interesariuszy, aby na tej podstawie zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zaproponować odpowiednie zmiany.

Istnieje wiele sposobów, w jaki możesz pomóc swoją opinią. Po pierwsze, wskazując konkretne przepisy, które w praktyce okazały się nieprecyzyjne, niejasne, trudne do interpretacji lub niespójne z innymi regulacjami. Dobrze też zasygnalizować, na czym polega problem interpretacyjny.

Możesz również zwrócić uwagę na przepisy, które generują nieproporcjonalnie wysokie koszty wdrożenia i stosowania w porównaniu do osiąganych dzięki nim korzyści. Albo takie, które wydają się zbędne lub nadmiernie restrykcyjne, nie przyczyniając się do realizacji celów regulacji.

Wskazanie mankamentów obecnych regulacji Propozycje usprawnień i zmian
niejasne przepisy doprecyzowanie zapisów
nadmiernie restrykcyjne wymogi zasada proporcjonalności

Oprócz identyfikacji problemów, warto również sformułować propozycje konkretnych zmian i usprawnień brzmienia przepisów. Pomocne będą tutaj Twoja wiedza i doświadczenie praktyka.

Wpływ opinii na zmiany w MiFID

Wyniki ankiety dotyczącej dyrektywy MiFID posłużą do przygotowania przez Komisję Europejską raportu podsumowującego funkcjonowanie regulacji na rynkach finansowych państw członkowskich. Na tej podstawie zostaną zidentyfikowane obszary Problemowe, które następnie mogą zostać poddane nowelizacji.

Opinie wszystkich zainteresowanych podmiotów – w tym Twoja – będą miały zatem realny, konkretny wpływ na zaproponowane przez KE zmiany legislacyjne. Posłużą temu, by w przyszłości stworzyć regulacje jeszcze lepiej dostosowane do realiów i potrzeb uczestników rynku.

Ponadto, wypełniając ankietę możesz także wyrazić zgodę na kontakt ze strony urzędników w celu pogłębienia informacji lub dodatkowych wyjaśnień. Dzięki temu będziesz miał okazję bezpośredniej, pogłębionej dyskusji na temat interesujących Cię kwestii i rozwiązań regulacyjnych.

Podsumowując, udział w ankiecie to doskonały sposób, by realnie wpłynąć na przyszły kształt kluczowych regulacji rynku finansowego. Gorąco zachęcam do wzięcia w niej udziału.

Podsumowanie

Artykuł przedstawia szczegółowe informacje na temat ankiety MiFID przeprowadzanej przez Komisję Europejską. Wyjaśnia, jak można wziąć w niej udział, podkreślając przy tym zalety i konkretne korzyści płynące z udzielenia swoich odpowiedzi.

Zachęca do wypełnienia ankiety, dzięki czemu można mieć realny wpływ na kształt przyszłych zmian legislacyjnych związanych z MiFID. Udział w ankiecie to szansa na stworzenie jeszcze lepszych regulacji rynku finansowego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Lokaty w CA: Gdzie ulokować swoje oszczędności?
 5. Bilet kredytowy w PKP: Jak kupić i oszczędzić na podróży
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły