Co to jest iShares Core MSCI World? Poznaj definicję

Co to jest iShares Core MSCI World? Poznaj definicję
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska23 lutego 2024 | 7 min

ipko wyciąg z konta Fundusz iShares Core MSCI World to jeden z najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych na świecie, który pozwala ulokować środki w szeroko zdywersyfikowany portfel akcji spółek z 23 rozwiniętych rynków. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest iShares Core MSCI World, jakie są jego główne cechy, zalety i wady. Przedstawimy również wyniki funduszu na przestrzeni ostatnich lat.

Kluczowe wnioski:
 • iShares Core MSCI World to fundusz indeksowy opartego na indeksie MSCI World.
 • Inwestuje w szerokie spektrum dużych i średnich spółek z 23 rozwiniętych rynków.
 • Charakteryzuje się wysoką dywersyfikacją i niskimi kosztami.
 • Osiąga zadowalające stopy zwrotu w długim terminie.
 • Może stanowić trzon długoterminowego portfela inwestycyjnego.

Definicja funduszu iShares Core MSCI World

Fundusz iShares Core MSCI World to fundusz inwestycyjny typu ETF (ang. exchange traded fund), który śledzi zachowanie indeksu MSCI World Index. Jest to jeden z najpopularniejszych indeksów na świecie, skupiający duże i średnie spółki z 23 rozwiniętych rynków akcji. ipko wyciąg z konta iShares Core MSCI World jest zarządzany przez firmę BlackRock, największego na świecie zarządcę aktywów.

iShares Core MSCI World jest funduszem indeksowym, co oznacza że nie jest aktywnie zarządzany przez specjalistów. Zamiast tego, mechanicznie odwzorowuje skład indeksu MSCI World, dzięki czemu minimalizuje koszty związane z zarządzaniem. Dzięki temu może osiągać stopy zwrotu zbliżone do indeksu bazowego.

Główne zalety tego rozwiązania to przede wszystkim niskie koszty oraz szeroka dywersyfikacja. Inwestorzy nie muszą martwić się o dobór poszczególnych spółek, a jedynie śledzić zachowanie całego indeksu. Dzięki temu fundusz sprawdza się szczególnie dobrze jako trzon długoterminowego portfela inwestycyjnego.

Indeks MSCI World

Indeks MSCI World jest jednym z najpopularniejszych indeksów giełdowych na świecie. Skupia on duże i średnie spółki notowane na giełdach 23 rozwiniętych rynków, w tym m.in. USA, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Australii i Japonii. Łączna kapitalizacja spółek w indeksie sięga blisko 50 bilionów dolarów.

Indeks ten charakteryzuje się szeroką dywersyfikacją zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym. Największy udział mają spółki z USA (ok. 66% indeksu), a następnie Japonii, Wielkiej Brytanii i Kanady. Jeśli chodzi o sektory, to najmocniej reprezentowane są technologie, finanse oraz opieka zdrowotna.

Charakterystyka inwestycyjna funduszu iShares Core MSCI World

iShares Core MSCI World jest funduszem o charakterze akcyjnym, inwestującym w spółki wchodzące w skład indeksu MSCI World. Obejmuje on około 1600 spółek, co zapewnia bardzo szeroką dywersyfikację geograficzną i sektorową. Dzięki temu fundusz pozwala zredukować ryzyko związane z inwestowaniem w pojedyncze akcje lub regiony.

Ze względu na charakter funduszu ETF, iShares Core MSCI World dąży do jak najwierniejszego odwzorowania indeksu bazowego. Tym samym, alokacja sektorowa i geograficzna funduszu odzwierciedla strukturę samego indeksu. Największy udział (około 67%) stanowią spółki z USA, a pozostała część przypada na kraje rozwiniętej Europy oraz Azji.

Alokacja sektorowa

Jeśli chodzi o alokację sektorową funduszu, największy udział mają spółki z sektora IT (ponad 20%), finansowego (ok. 14%), opieki zdrowotnej (13%), dóbr konsumpcyjnych (ponad 11%) oraz przemysłu (10%). Pozostałe sektory to m.in. materiały, telekomunikacja, użyteczności publicznej i energetyka.

Czytaj więcej:Inwestowanie w srebro: Praktyczny poradnik dla nowych inwestorów

Korzyści z inwestowania w iShares Core MSCI World

Inwestowanie w fundusz iShares Core MSCI World wiąże się z szeregiem korzyści, które sprawiają, że jest on chętnie wybierany przez inwestorów indywidualnych na całym świecie. Do najważniejszych zalet tego funduszu należą:

 • Szeroka dywersyfikacja
 • Niskie koszty
 • Przejrzystość
 • Wygodny dostęp
 • Możliwość regularnego inwestowania nawet niewielkich kwot

Po pierwsze, iShares Core MSCI World zapewnia bardzo szeroką dywersyfikację inwestycji zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym. Daje to ochronę przed zbyt dużą ekspozycją na pojedynczy rynek czy branżę.

Kolejną zaletą jest niski poziom opłat za zarządzanie na poziomie zaledwie 0,20% rocznie. To znacznie mniej niż w przypadku typowych funduszy akcyjnych. generuje to oszczędności dla inwestora i pozytywnie wpływa na stopy zwrotu z inwestycji.

Fundusz charakteryzuje się także dużą przejrzystością - jego polityka inwestycyjna i skład są jasno określone przez indeks bazowy. Dodatkowo, możliwy jest wygodny dostęp do jednostek funduszu bezpośrednio na giełdzie, bez konieczności podpisywania umów z funduszami inwestycyjnymi.

Ostatnią kluczową zaletą jest możliwość regularnego inwestowania nawet niewielkich kwot dzięki niskiej minimalnej wpłacie. Sprawia to, że fundusz jest dostępny dla przeciętnych inwestorów indywidualnych.

Ryzyko inwestycyjne związane z iShares Core MSCI World

Mimo wielu zalet, inwestowanie w iShares Core MSCI World wiąże się także z pewnym poziomem ryzyka. Do najważniejszych rodzajów ryzyka związanych z tym funduszem należą:

 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko walutowe
 • Mała kontrola nad składem funduszu

Przede wszystkim, iShares Core MSCI World jako fundusz akcyjny narażony jest na zmienność i wahania koniunktury na rynkach akcji. Inwestycja niesie ryzyko spadku wartości w okresach dekoniunktury i kryzysów na giełdach.

Dodatkowo, fundusz inwestuje na wielu rynkach zagranicznych, co oznacza ekspozycję na ryzyko walutowe. Niekorzystne ruchy kursów walut mogą przełożyć się na gorsze stopy zwrotu.

W końcu, ze względu na charakter funduszu indeksowego, inwestorzy mają niewielki wpływ na dobór akcji czy sektorów. Skład jest ściśle uzależniony od metodologii indeksu MSCI World.

Niemniej, dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym (co najmniej 5-10 lat) akceptujących podwyższone ryzyko, jest to ciekawa opcja na zdywersyfikowany portfel akcji z całego świata.

Wyniki inwestycyjne funduszu iShares Core MSCI World

Historyczne stopy zwrotu dla funduszu iShares Core MSCI World potwierdzają jego status jako interesującej propozycji dla inwestorów długoterminowych. W ostatnich 5 latach fundusz zanotował średnioroczny zwrot na poziomie ponad 8%. Jeszcze lepiej wypada 10-letnia stopa zwrotu, przekraczająca 10% rocznie.

Okres Średnia roczna stopa zwrotu
5 lat 8,2%
10 lat 10,1%

Warto jednak pamiętać, że w poszczególnych latach stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od średniej. Przykładowo, w 2020 roku fundusz odnotował spadek o -5,4%. Z kolei w 2019 roku zyskał blisko 30%. Takie wahania to nieodłączna cecha rynków akcji.

Porównanie iShares Core MSCI World z innymi funduszami

Na tle innych funduszy akcji globalnych, iShares Core MSCI World wyróżnia się przede wszystkim niską opłatą za zarządzanie, wynoszącą zaledwie 0,20% rocznie. Dla porównania, w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy opłaty te zazwyczaj przekraczają 1% wartości aktywów w skali roku. To istotnie obciąża zwrot z inwestycji.

Kolejną silną stroną analizowanego funduszu jest bardzo szeroka dywersyfikacja. Podczas gdy większość funduszy koncentruje się na wybranych regionach lub sektorach, iShares Core MSCI World obejmuje ponad 1600 spółek z 23 krajów. Pozwala to znacząco ograniczyć ryzyko.

W końcu, przewagą względem funduszy aktywnie zarządzanych jest brak ryzyka związanego z błędami w doborze akcji do portfela. Polityka ścisłego odwzorowania indeksu minimalizuje to zagrożenie.

iShares Core MSCI World to jedna z najciekawszych propozycji wśród funduszy akcji globalnych dla inwestorów ceniących szeroką dywersyfikację, niskie koszty i prostą konstrukcję.

Podsumowując, dzięki minimalistycznej konstrukcji i niskim kosztom, iShares Core MSCI World może być atrakcyjnym trzonem długoterminowego portfela inwestycyjnego. Jednak każdy inwestor powinien rozważyć taką decyzję w kontekście swojej indywidualnej sytuacji, celów i tolerancji na ryzyko.

Podsumowanie

Fundusz iShares Core MSCI World to jedna z najpopularniejszych propozycji inwestycyjnych na świecie. Pozwala w prosty i tani sposób ulokować kapitał w szeroko zdywersyfikowany portfel akcji dużych spółek z 23 rozwiniętych rynków. Dzięki niskim kosztom, szerokiej dywersyfikacji i dobrej historycznej stopie zwrotu może być ciekawą opcją dla inwestorów indywidualnych myślących o długim terminie. ipko wyciąg z konta Niemniej, należy pamiętać o ryzyku tych inwestycji.

iShares Core MSCI World sprawdza się jako trzon zdywersyfikowanego portfela akcyjnego. Jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto dokładnie przeanalizować własne cele, horyzont czasowy i akceptowalny poziom ryzyka. Tylko wtedy można podjąć świadomą decyzję, czy i w jakim zakresie fundusz pasuje do indywidualnej strategii inwestycyjnej.

Najczęstsze pytania

iShares Core MSCI World to fundusz indeksowy typu ETF, który odwzorowuje zachowanie indeksu MSCI World skupiającego duże i średnie spółki z 23 rozwiniętych rynków akcji. Jest zarządzany przez BlackRock.

Do głównych zalet należą: bardzo szeroka dywersyfikacja ryzyka, niskie koszty na poziomie 0,20% rocznie, przejrzysta polityka inwestycyjna bazująca na znanym indeksie oraz wygodny dostęp przez giełdę bez konieczności podpisywania umów.

Podstawowym ryzykiem jest zmienność rynków akcji, na których inwestuje fundusz. Dodatkowo występuje ryzyko walutowe związane z inwestycjami na wielu rynkach zagranicznych. Inwestorzy mają też ograniczony wpływ na dobór akcji.

W ciągu ostatnich 5 lat średnia roczna stopa zwrotu wyniosła ponad 8%, a w ciągu 10 lat przekroczyła 10%. Jednak w poszczególnych latach stopy zwrotu mogą znacząco wahać się wokół średniej.

Fundusz polecany jest przede wszystkim inwestorom długoterminowym, którzy chcą tanio i wygodnie ulokować kapitał w szeroko zdywersyfikowany portfel akcji krajów rozwiniętych. Muszą jednak liczyć się z podwyższonym ryzykiem.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły