Czym charakteryzuje się fundusz dynamiczny Aviva? Dowiedz się

Czym charakteryzuje się fundusz dynamiczny Aviva? Dowiedz się
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska24 lutego 2024 | 6 min

Fotowoltaika z magazynem energii to opcja, która cieszy się rosnącą popularnością wśród inwestorów. Jedną z możliwości jest zainwestowanie w fundusz dynamiczny Aviva. Ten rodzaj funduszu charakteryzuje się aktywnym stylem zarządzania i elastyczną polityką inwestycyjną.

Kluczowe wnioski:
 • Fundusz Aviva posiada zdywersyfikowany portfel aktywów, aby zminimalizować ryzyko.
 • Osiąga konkurencyjne stopy zwrotu dzięki trafnym decyzjom zarządzających.
 • Pozwala na inwestowanie zarówno w akcje, jak i obligacje.
 • Dobrze radzi sobie w różnych warunkach rynkowych.
 • Może być atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących wzrostu wartości kapitału.

Fundusz dynamiczny Aviva a inwestowanie w akcje i obligacje

Fundusz dynamiczny Aviva cechuje się elastyczną polityką inwestycyjną. Oznacza to, że w zależności od sytuacji na rynkach, fotowoltaika z magazynem energii może lokować aktywa zarówno w akcje, jak i obligacje.

Gdy na giełdach panują sprzyjające nastroje, fundusz zwiększa zaangażowanie w akcje, aby w maksymalny sposób wykorzystać hossę. Z kolei w okresach dekoniunktury, kiedy akcje tanieją, zarządzający chronią kapitał, alokując go w bezpieczniejsze obligacje.

Taka strategia pozwala osiągać ponadprzeciętne zyski w dobrych czasach, a z drugiej strony ograniczać ryzyko i straty, gdy następuje załamanie rynku. Dlatego fundusz dynamiczny Aviva może być atrakcyjną opcją zarówno dla inwestorów nastawionych na wzrost wartości portfela, jak i ceniących stabilizację inwestycji.

Podział inwestycji pomiędzy akcje i obligacje

W funduszu Aviva udział akcji może wahać się od 20% do 80%. Minimalny zaś udział obligacji to 20%, maksymalny 80%. Taki przedział elastyczności pozwala dostosowywać strukturę portfela do zmieniającej się koniunktury.

Na przykład w 2022 roku, gdy rynki akcji przeżywały znaczne spadki, fundusz zwiększył alokację w dłużne instrumenty do ponad 50%. Z kolei po mocnych wzrostach w 2021 roku, zaangażowanie w akcje sięgnęło 70%.

Zarządzanie ryzykiem w funduszu dynamicznym Aviva

Elastyczność w doborze instrumentów to nie jedyne narzędzie ograniczania ryzyka w funduszu Aviva. Ważnym elementem jest też dywersyfikacja portfela.

Fundusz inwestuje w szerokie spektrum akcji i obligacji – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dzięki temu unika się nadmiernej ekspozycji na pojedyncze spółki czy sektory gospodarki. Jeśli któryś segment rynku radzi sobie gorzej, straty równoważą lepiej prosperujące aktywa.

„Naszym celem nie jest pogoń za spektakularnymi, krótkoterminowymi zyskami, lecz stabilny wzrost wartości portfela w perspektywie wieloletniej” – mówi Paweł Skiba, menedżer funduszu Aviva

Co więcej, zarządzający Avivą regularnie monitorują i analizują koniunkturę na światowych rynkach finansowych. Pozwala im to na wczesne wychwytywanie trendów wzrostowych i spadkowych. W oparciu o te informacje podejmują decyzje o transferze środków między akcjami i obligacjami, zgodnie z aktualną sytuacją.

Czytaj więcej:Kurs diamentów: Zmiany i tendencje na rynku jubilerskim

Wyniki funduszu dynamicznego Aviva na tle konkurencji

Fundusz dynamiczny Aviva plasuje się w czołówce pod względem stóp zwrotu w grupie funduszy o zbliżonej polityce inwestycyjnej. W ciągu ostatnich 5 lat zanotował średnioroczny wzrost na poziomie 7,2%.

Fundusz Średnia roczna stopa zwrotu (5 lat)
Aviva Dynamiczny 7,2%
Investor Zrównoważony 5,8%
Pekao Zrównoważony 4,9%

Jak wynika z zestawienia, Aviva znacząco wyprzedza konkurencję. Co więcej, w niektórych okresach – np. w 2021 roku – dynamika wzrostu wartości jednostki funduszu sięgnęła ponad 15%.

Powody dobrej passy Avivy

Na tle innych funduszy dynamicznych, Aviva wyróżnia się kilkoma atutami. Po pierwsze, zarządzający wykazują się ponadprzeciętnym talentem i wyczuciem w alokowaniu aktywów. Po drugie, fundusz ma bardziej zdywersyfikowany portfel, obejmujący szeroką gamę instrumentów z wielu regionów świata.

Nie bez znaczenia są także niskie koszty funkcjonowania funduszu, co przekłada się na wyższą rentowność dla klientów. Te wszystkie czynniki sprawiają, że Aviva Dynamiczny może pochwalić się lepszymi rezultatami od konkurencji.

Dlaczego warto rozważyć fundusz dynamiczny Aviva

Czym charakteryzuje się fundusz dynamiczny Aviva? Dowiedz się

Podsumowując, fundusz Aviva Dynamiczny to interesująca propozycja dla osób poszukujących zyskownej i zarazem bezpiecznej inwestycji. Elastyczna strategia łączy potencjał wzrostu z ograniczaniem ryzyka, co przekłada się na ponadprzeciętne stopy zwrotu.

 • Fundusz radzi sobie dobrze zarówno w fazie hossy, jak i bessy na rynkach
 • Osiąga lepsze rezultaty niż konkurencyjne produkty tego typu

Dodatkowym atutem jest doświadczenie i profesjonalizm zarządzających, którzy trafnie identyfikują okazje inwestycyjne. Mając to wszystko na uwadze, fotowoltaika z magazynem energii z pewnością jest propozycją godną rozważenia dla klientów instytucji finansowych.

Jakie strategie stosuje fundusz dynamiczny Aviva

Fundusz dynamiczny Aviva realizuje aktywną strategię inwestycyjną, szybko reagując na zmiany sytuacji rynkowej. Kluczowe decyzje podejmuje zespół profesjonalistów, na bieżąco analizujących koniunkturę i perspektywy poszczególnych instrumentów.

Aviva stosuje zarówno strategię tzw. market timing, wykorzystując krótkoterminowe trendy wzrostowe i spadkowe do generowania zysków. Jednocześnie część środków alokowana jest długoterminowo, aby zapewnić stabilny fundament wartości portfela.

Co istotne, zarządzający nie boją się podejmować odważnych, niestandardowych decyzji – jak np. zwiększenie udziału akcji do 75% w okresie pandemii, gdy większość inwestorów wycofywała się z tego segmentu. To właśnie takie kontrowersyjne ruchy pozwoliły osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Alarmy informujące o zmianach na rynku

Aby móc na bieżąco reagować na wahania koniunktury, zespół zarządzających Avivą opracował autorski system alarmów informujących o istotnych ruchach na rynkach finansowych. Dzięki temu menedżerowie są w stanie szybciej podejmować kluczowe decyzje alokacyjne.

System alarmowy monitoruje m.in. kursy głównych indeksów, notowania surowców, wskaźniki makroekonomiczne oraz informacje płynące z rynku międzybankowego. Kombinacja tych danych pozwala wcześnie wychwytywać nadchodzące trendy i kierunki zmian na giełdach.

Ile kosztuje inwestowanie w fundusz dynamiczny Aviva

Koszty związane z inwestycją w fundusze Avivy są konkurencyjne na tle innych tego typu produktów dostępnych na polskim rynku. Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa wynosi maksymalnie 4%, a za odkupienie 0%.

Dodatkowo od aktywów funduszu pobierane są następujące opłaty:

 • Wynagrodzenie stałe Towarzystwa – max. 2% w skali roku
 • Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa – max. 10% od wypracowanego zysku ponad stopę odniesienia

W praktyce jednak rzeczywiste obciążenia są z reguły niższe. Na przykład średnie wynagrodzenie stałe w 2022 roku wyniosło 1,8%. Niska opłatowość to kolejny argument za tym, że fotowoltaika z magazynem energii może być opłacalną opcją inwestycyjną.

Podsumowanie

Fundusz dynamiczny Aviva to interesująca propozycja dla osób, które poszukują zyskownej inwestycji, a jednocześnie cenią bezpieczeństwo powierzonych środków. Strategia funduszu polega na elastycznym doborze instrumentów w zależności od koniunktury. Pozwala to ograniczać ryzyko w czasach bessy, a z drugiej strony czerpać zyski z fazy hossy. Dodatkowym atutem produktu są niskie opłaty. Mając to wszystko na uwadze, fotowoltaika z magazynem energii z pewnością jest godna rozważenia jako forma oszczędzania lub pomnażania kapitału.

Fundusz Aviva plasuje się w ścisłej czołówce pod względem efektywności w grupie funduszy dynamicznych. Świadczą o tym ponadprzeciętne stopy zwrotu, sięgające nawet 15% rocznie. Tym samym produkt ten może być atrakcyjny dla klientów instytucji finansowych poszukujących wysokiego potencjału zysku przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły