ETF MSCI World: Co warto wiedzieć przed inwestycją?

ETF MSCI World: Co warto wiedzieć przed inwestycją?
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska12 lutego 2024 | 6 min

Msci world etf to bardzo popularny fundusz inwestycyjny śledzący indeks giełdowy MSCI World, który obejmuje akcje dużych i średnich spółek z 23 rozwiniętych rynków. Jego atrakcyjność wynika z szerokiej dywersyfikacji i długoterminowego wzrostu wartości. Jednak przed zainwestowaniem warto poznać jego strukturę, ryzyka i potencjalne zyski.

Kluczowe wnioski:
  • Inwestycja w ETF MSCI World zapewnia ekspozycję na globalne rynki akcji przy stosunkowo niskich kosztach.
  • Fundusz charakteryzuje się dużą dywersyfikacją ryzyka, gdyż obejmuje setki spółek z 23 krajów.
  • Głównym ryzykiem jest wrażliwość na wahania koniunktury gospodarczej na świecie.
  • Historycznie fundusz osiągał dobre stopy zwrotu w długim terminie.
  • Przed inwestycją warto dokładnie zapoznać się ze strukturą i polityką inwestycyjną funduszu.

Długoterminowy rozwój funduszy

Inwestycja w fundusze indeksowe typu ETF długoterminowo przynosi atrakcyjne stopy zwrotu. Jako przykład można podać popularny na świecie ETF MSCI World, który odzwierciedla indeks giełdowy MSCI World. Historyczne dane pokazują, że mimo okresowych spadków, w perspektywie wieloletniej fundusz ten rośnie.

Przez ostatnie 10 lat stopa zwrotu z ETF MSCI World wyniosła ponad 11% rocznie. Jeszcze lepsze stopy zwrotu można zaobserwować, analizując dłuższe okresy. Przykładowo w ciągu ostatnich 20 lat średnioroczna stopa zwrotu z tego funduszu wyniosła blisko 9%.

Dobra passa ETF MSCI World wynika z faktu, że reprezentuje on szeroki rynek akcji z 23 rozwiniętych gospodarek. Długoterminowy rozwój i wzrost zamożności tych krajów przekłada się na rosnące zyski spółek, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście wartości funduszu.

Można zatem oczekiwać, że w perspektywie wieloletniej inwestycja w ETF MSCI World będzie zyskowna. Jednak z drugiej strony należy pamiętać o historycznej zmienności i okresowych spadkach tego typu funduszy.

Zależność od gospodarki światowej

Choć inwestycja w ETF MSCI World zapewnia szeroką dywersyfikację, to fundusz ten jest mocno uzależniony od koniunktury w globalnej gospodarce. Oznacza to, że w okresach dekoniunktury może on notować spore spadki.

Czynnikiem ryzyka jest tu przede wszystkim możliwość globalnego spowolnienia gospodarczego lub recesji. Wtedy pogarszają się wyniki finansowe spółek na całym świecie, a wraz z nimi spada wartość indeksu MSCI World. Taka sytuacja miała na przykład miejsce podczas globalnego kryzysu 2008-2009.

Wpływ pandemii COVID-19

Negatywny wpływ na ETF MSCI World mogą mieć także nieprzewidywalne wydarzenia, jak pandemia COVID-19. W jej trakcie indeks MSCI World spadł o 21%, ciągnąc w dół wartość powiązanych z nim funduszy ETF.

Pokazuje to, jak inwestycja w ETF na globalny indeks akcji narażona jest na czynniki makroekonomiczne i trudne do przewidzenia zdarzenia o skali światowej. Dlatego przed decyzją o zainwestowaniu w taki instrument, warto wziąć pod uwagę obecną i prognozowaną koniunkturę gospodarczą na świecie.

Czytaj więcej:Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze z naszym narzędziem

Struktura i aktywa funduszu MSCI World

Aby podjąć świadomą decyzję inwestycyjną, należy dokładnie przeanalizować strukturę i skład aktywów danego ETF. W przypadku funduszy MSCI World jest to stosunkowo proste.

ETF MSCI World są funduszami indeksowymi (ang. index funds), które mają za zadanie jak najwierniej odwzorowywać zachowanie indeksu MSCI World. Oznacza to, że ich aktywa stanowią akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu, w proporcjach odzwierciedlających jego strukturę.

Indeks MSCI World skupia duże i średnie spółki z 23 rozwiniętych rynków. Obecnie zawiera on 1,649 spółek, z czego 65% stanowią firmy z Ameryki Północnej, a 34% z Europy i regionu Azji i Pacyfiku. ETF MSCI World odzwierciedla zatem szeroką dywersyfikację geograficzną.

Największe spółki i ryzyko inwestycji

ETF MSCI World: Co warto wiedzieć przed inwestycją?

W ETF MSCI World dużą wagę mają największe światowe korporacje, takie jak Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook) i inne. Ich udział sięga blisko 18% całego indeksu.

Z jednej strony zapewnia to ekspozycję na firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej i silnych fundamentach. Z drugiej jednak tak duże uzależnienie od garstki spółek technologicznych niesie ze sobą ryzyko, gdyby z jakiegoś powodu miały one problemy.

Przykładowo, gdyby nastąpiła fala regulacji wymierzonych w Big Tech, mogłoby to negatywnie wpłynąć na wyniki całego indeksu MSCI World i powiązanych z nim ETF.

Geograficzny zasięg inwestycji i dywersyfikacja

Jak już wspomniano, ETF MSCI World zapewnia bardzo szeroką dywersyfikację geograficzną, obejmując akcje spółek z 23 rozwiniętych rynków na całym świecie.

Kraj Udział w indeksie
USA 66,4%
Japonia 8,3%
Wielka Brytania 5,3%

Oprócz USA, Japonii i Europy Zachodniej, fundusze te obejmują także mniejsze gospodarki rozwinięte, jak Australia, Korea Południowa, Kanada, Hong Kong czy Singapur.

Dzięki temu inwestor unika uzależnienia od sytuacji na pojedynczym rynku i czerpie korzyści z globalnego wzrostu gospodarczego. Jest to zdecydowana zaleta tego typu szeroko zdywersyfikowanych funduszy ETF.

Wpływ inflacji na stopę zwrotu z ETF

Rozważając inwestycję w fundusze typu ETF MSCI World, należy wziąć pod uwagę wpływ inflacji. W okresach silnego wzrostu cen zyski z funduszy akcyjnych mogą zostać "zredukowane" przez spadek siły nabywczej pieniądza.

Przykładowo, przy 10% inflacji i 12% stopy zwrotu z ETF, realny zysk inwestora wyniesie tylko 2%. Dlatego przy wysokiej inflacji zyski z funduszy indeksowych mogą rozczarowywać, jeśli nie uwzględni się tego efektu.

Z drugiej strony akcje spółek zwykle chronią majątek przed inflacją lepiej niż obligacje czy gotówka. Dlatego mimo wyższego ryzyka, w czasach wysokiej inflacji ETF akcyjne mogą być atrakcyjną formą inwestycji.

Podsumowanie

ETF MSCI World to atrakcyjna możliwość inwestycji długoterminowej w akcje dużych spółek z całego świata. Dzięki szerokiej dywersyfikacji geograficznej i branżowej pozwala czerpać korzyści ze wzrostu gospodarczego w skali globalnej. Jednak jako fundusz akcyjny narażony jest na okresowe spadki i silnie reaguje na koniunkturę makroekonomiczną. Dlatego ETF MSCI World lepiej sprawdza się w perspektywie wieloletniej niż jako inwestycja krótkoterminowa.

Przed zainwestowaniem w ETF MSCI World warto zapoznać się ze składem aktywów, strukturą opłat, polityką inwestycyjną oraz potencjalnymi zyskami i ryzykami. Fundusz ten może być ciekawą opcją dla inwestora poszukującego ekspozycji na globalny rynek akcji przy relatywnie niskich kosztach i szerokiej dywersyfikacji.

5 Podobnych Artykułów

  1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
  2. Lombi.com: Co warto wiedzieć - Kluczowe informacje i praktyczne porady dotyczące korzystania z Lombi.com
  3. Kalkulator książeczek mieszkaniowych: Sprawdź opłacalność oszczędzania na mieszkanie
  4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
  5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły