Jak zablokować kartę IPKO? Procedura krok po kroku

Jak zablokować kartę IPKO? Procedura krok po kroku
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska25.02.2024 | 7 min.

jak sprawdzic ile zarabia firma z zewnatrz, bez dostepu do danych finansowych? Jest na to prosty i legalny sposób - wystarczy sprawdzić dane finansowe firmy złożone w KRS. W artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak to zrobić. Podpowiadamy, jakie dokumenty finansowe firmy są dostępne publicznie i gdzie je znaleźć. Pokazujemy, jak na ich podstawie obliczyć przychód, zysk i wynagrodzenia w firmie. Wyjaśniamy, jak interpretować te dane, by mieć realny obraz sytuacji finansowej firmy.

Kluczowe wnioski:
 • Sprawdzenie zarobków firmy w KRS jest proste i legalne
 • Dane finansowe firmy są jawne - wystarczy umieć je zinterpretować
 • Można obliczyć przychód, zysk i średnie zarobki w firmie
 • Dane finansowe dają obraz kondycji firmy i jej zdolności płatniczych
 • Warto regularnie monitorować sytuację finansową kontrahentów

Jak sprawdzić zarobki firmy z KRS

Sprawdzenie, ile zarabia dana firma, jest całkiem proste, jeśli wie się, gdzie szukać tych informacji. Wystarczy sięgnąć do danych finansowych, które przedsiębiorstwa muszą publikować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

KRS jest publicznie dostępną bazą, w której znajdują się m.in. roczne sprawozdania finansowe firm. Obowiązek ich składania mają spółki handlowe (np. sp. z o.o., S.A.) oraz spółdzielnie. Nie muszą tego robić jednoosobowe działalności gospodarcze.

Dzięki sprawozdaniom finansowym z KRS można sprawdzić m.in.:

 • przychody firmy
 • zysk (lub stratę) netto
 • koszty działalności
 • wynagrodzenia
 • zobowiązania i należności

Wszystkie te dane pomagają ocenić jak sprawdzic ile zarabia firma i jaka jest jej kondycja finansowa.

Jak znaleźć sprawozdania finansowe w KRS

Aby wyszukać sprawozdania danej firmy w KRS, wystarczy wejść na stronę www.ekrs.ms.gov.pl. Należy wpisać nazwę lub NIP interesującej nas firmy w wyszukiwarkę. Po kliknięciu w jej nazwę, przechodzimy do karty firmy.

Tam z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę "Sprawozdania finansowe". Są tam umieszczone sprawozdania za ostatnie lata działalności (zwykle 3-5 lat wstecz). Możemy pobrać pliki w formacie PDF lub XML.

Jak sprawdzić zysk firmy na podstawie KRS

Główną informacją o zyskowności firmy jest pozycja "zysk (strata) netto" z rachunku zysków i strat. Pokazuje ona, jaki był całkowity wynik finansowy firmy w danym roku.

Jeśli jest to wartość dodatnia - firma wypracowała zysk. Ujemna oznacza, że poniosła stratę. Im wyższa wartość zysku netto, tym lepiej świadczy to o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Oprócz samej wartości zysku, warto przeanalizować jego dynamikę na przestrzeni kilku lat. Rosnący zysk to dobra wiadomość. Malejący może sygnalizować problemy finansowe firmy.

Jak interpretować zysk netto z KRS?

Interpretując zysk netto należy brać pod uwagę branżę, w której działa dana firma. Inne zyski będą typowe dla produkcji, a inne dla handlu czy usług. Dodatkowo trzeba uwzględnić wielkość przedsiębiorstwa.

Dla dużych firm zysk rzędu kilku procent może być dobrym wynikiem. Małe firmy rodzinne często mają zysk na poziomie kilkunastu procent przychodów, bo nie ponoszą wysokich kosztów stałych.

Czytaj więcej:Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze

Ile zarabia firma z danych finansowych KRS

jak sprawdzić ile zarabia firma na podstawie danych z KRS? W tym celu przydatne są informacje o przychodach, kosztach oraz wynagrodzeniach.

Przychody pokazują skalę działalności firmy. Im wyższe przychody, tym więcej firma zarabia. Jednak samo to nie świadczy o zyskowności - trzeba porównać przychody z kosztami działalności.

Koszty pokazują, jak dużo firma wydaje na prowadzenie działalności. Tu ważne są koszty wynagrodzeń, które stanowią znaczącą część wydatków wielu firm.

Porównując te pozycje z rachunku zysków i strat można ocenić rentowność firmy i to, jaka część przychodów zostaje w niej jako zysk netto.

Jak obliczyć średnie zarobki na podstawie KRS

Aby obliczyć średnie wynagrodzenie w firmie, dzielimy wartość kosztów wynagrodzeń przez liczbę zatrudnionych. Oba te dane znajdziemy w sprawozdaniu finansowym w KRS.

Przykład: Firma X w 2021 r. poniosła 2 mln zł kosztów wynagrodzeń przy 50 pracownikach. Średnie roczne wynagrodzenie wynosi więc 2 000 000 / 50 = 40 000 zł.

Dzięki temu można porównać poziom zarobków w różnych przedsiębiorstwach tej samej branży.

Jak policzyć przychód firmy z KRS

Jak zablokować kartę IPKO? Procedura krok po kroku

Podstawową informacją o skali działalności firmy jest jej przychód ze sprzedaży produktów, towarów i usług. Znajdziemy go w rachunku zysków i strat w pozycji "Przychód netto ze sprzedaży".

Czasem w sprawozdaniu może być też podana wartość "Przychodów ogółem", która oprócz przychodów ze sprzedaży zawiera także inne przychody operacyjne oraz finansowe.

Trend przychodów w kolejnych latach pokazuje, czy skala działalności rośnie, maleje czy jest stabilna. Duży, rosnący przychód to zwykle dobra wiadomość o kondycji firmy.

Jak zinterpretować przychód firmy z KRS?

Interpretując przychód trzeba brać pod uwagę branżę i specyfikę modelu biznesowego. Inne przychody będą typowe dla produkcji, a inne dla handlu czy usług.

Przychód sam w sobie nie świadczy o zyskowności firmy. Trzeba go odnieść do kosztów działalności. Rosnący przychód przy rosnących kosztach może oznaczać problemy z rentownością.

Sprawdź dochód firmy online z KRS

Sprawozdania finansowe z KRS pozwalają również ocenić dochodowość firmy. Podstawowe dane na ten temat znajdziemy w rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić dochód firmy online w KRS, wystarczy:

 1. Znaleźć roczne sprawozdanie finansowe (opisane wcześniej)
 2. Otworzyć rachunek zysków i strat
 3. Sprawdzić pozycję "Zysk (strata) brutto"

Jest to różnica między przychodami a kosztami działalności firmy. Pokazuje tzw. wynik na działalności operacyjnej.

Jeśli jest dodatni, firma wykazuje dochód. Ujemny wynik brutto to sygnał straty. Analizując dynamikę dochodu brutto na przestrzeni lat można ocenić trendy w działalności firmy.

Oblicz zysk firmy z dokumentów finansowych

Dokumenty finansowe z KRS, czyli sprawozdania finansowe, pozwalają nie tylko zobaczyć gotowy wynik w postaci zysku (straty) netto. Można także samodzielnie obliczyć zysk na podstawie danych z rachunku zysków i strat.

Poniższa tabela przedstawia uproszczony rachunek zysków i strat:

Pozycja Kwota
Przychód ze sprzedaży 1 000 000 zł
Koszt własny sprzedaży 600 000 zł
Zysk brutto ze sprzedaży 400 000 zł
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 100 000 zł
Zysk ze sprzedaży 300 000 zł
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 50 000 zł
Zysk na działalności operacyjnej 350 000 zł
Przychody i koszty finansowe 20 000 zł
Zysk brutto 370 000 zł
Podatek dochodowy 74 000 zł
Zysk netto 296 000 zł

Aby obliczyć zysk netto, należy od przychodów ze sprzedaży odjąć kolejno: koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, podatek dochodowy. Wynik końcowy to zysk netto.

Dzięki własnym obliczeniom na podstawie KRS można sprawdzić zyskowność konkretnych obszarów działalności firmy i zrozumieć składowe wyniku finansowego.

Podsumowanie

Sprawdzenie jak sprawdzic ile zarabia firma jest prostsze niż może się wydawać. Wystarczy sięgnąć do danych finansowych w KRS. Znajdziemy tam przychody, koszty i zyski firm. Pozwalają ocenić skalę i rentowność działalności. Dane te są jawne i darmowe. Warto je sprawdzać regularnie, aby mieć aktualny obraz kondycji kontrahentów.

Dzięki wskazówkom zawartym w artykule każdy może nauczyć się jak sprawdzić ile zarabia firma. Wystarczy wejść na stronę KRS, znaleźć sprawozdania finansowe i zinterpretować podstawowe dane. To prosty i legalny sposób, by poznać zarobki i sytuację finansową firm.

Najczęściej zadawane pytania

Obowiązek publikowania rocznych sprawozdań finansowych w KRS mają spółki handlowe (np. sp. z o.o., S.A.) oraz spółdzielnie. Nie dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych.

Aby znaleźć sprawozdania w KRS, wchodzimy na stronę www.ekrs.ms.gov.pl. Wyszukujemy interesującą nas firmę i w jej karcie wybieramy z menu z lewej zakładkę "Sprawozdania finansowe".

W sprawozdaniach finansowych są dostępne m.in. dane o przychodach, kosztach, zyskach, stratach, wynagrodzeniach. Pozwalają ocenić kondycję finansową firmy.

Tak, dostęp do danych w KRS jest jawny i bezpłatny. Każda osoba może je sprawdzić bez żadnych ograniczeń.

Dobrą praktyką jest regularne, np. raz w roku, sprawdzanie kondycji finansowej stałych kontrahentów. Pozwala to monitorować ich sytuację i uniknąć problemów ze współpracą.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły