Kurs arabia saudyjska względem Argentyny: Analiza i trendy

Kurs arabia saudyjska względem Argentyny: Analiza i trendy
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska14 lutego 2024 | 5 min

Kurs arabia argentyna jest ważnym wskaźnikiem ekonomicznym, odzwierciedlającym relacje gospodarcze między Arabią Saudyjską a Argentyną. W artykule przeanalizujemy historyczne trendy tego kursu, czynniki które go kształtują oraz postaramy się przewidzieć jego przyszłe tendencje.

Kluczowe wnioski:
 • Kurs arabia argentyna silnie reaguje na zmiany cen ropy naftowej.
 • Obecnie zauważalny jest trend umacniania się waluty saudyjskiej.
 • Prognozy wskazują na dalszy wzrost wartości waluty saudyjskiej.
 • Gospodarki Arabii i Argentyny znacząco się różnią pod względem struktury.
 • Na kurs wpływ mają też czynniki geopolityczne i regulacje banków centralnych obu krajów.

Różnice kursu arabia argentyna

Kurs walutowy pomiędzy arabią saudyjską a argentyną różni się znacząco. Główne przyczyny to odmienna struktura gospodarek tych krajów oraz czynniki geopolityczne.

Podstawową różnicą jest uzależnienie Arabii Saudyjskiej od przemysłu naftowego. Eksport ropy stanowi ponad 70% dochodów budżetowych tego kraju. Argentyna ma zdywersyfikowaną gospodarkę opartą na rolnictwie, przemyśle i usługach.

Stabilność polityczna Arabii Saudyjskiej kontrastuje z burzliwą historią Argentyny, którą cechowały liczne kryzysy gospodarcze i finansowe. Miało to przełożenie na kurs obu walut.

Różnice w polityce monetarnej banków centralnych, celach inflacyjnych i rezerwach walutowych tych krajów także wpływają na kształtowanie się kursu. argentyna arabia saudyjska kurs odzwierciedla zatem szereg czynników o charakterze strukturalnym, geopolitycznym i instytucjonalnym.

Zmiany popytu na ropę naftową

Kluczowym czynnikiem kształtującym kurs arabia argentyna są zmiany cen ropy naftowej na rynkach światowych. Spadki cen surowców energetycznych osłabiają walutę Arabii, podczas gdy ich wzrosty umacniają riala względem pesosa.

Wahanie popytu na ropę wynikające ze zmian aktywności gospodarczej na świecie przekłada się bezpośrednio na wartość saudyjskiej waluty. Zjawisko to obserwowaliśmy podczas ostatnich kryzysów finansowych czy pandemii COVID-19.

Wpływ czynników na kurs argentyna arabia saudyjska

Na kształtowanie się relacji kursowej między walutami Arabii Saudyjskiej i Argentyny wpływa szereg różnorodnych czynników.

Kluczowe znaczenie mają tutaj:

 • Ceny ropy naftowej na rynkach światowych
 • Sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie
 • Koniunktura gospodarcza na świecie
 • Polityka banków centralnych obu krajów
 • Stabilność polityczna i gospodarcza Argentyny

Oddziaływanie tych elementów powoduje, że kurs cechuje się zmiennością i trudno jednoznacznie przewidzieć jego przyszłe tendencje.

Wpływ OPEC na notowania ropy

Jako członek kartelu OPEC, Arabia Saudyjska posiada realny wpływ na podaż i ceny ropy naftowej poprzez mechanizmy limitowania wydobycia. Decyzje OPEC mogą zatem przyczyniać się do wahań kursu arabia argentyna.

Obniżki produkcji prowadzą do wzrostu cen surowca i umocnienia waluty saudyjskiej. Z kolei zwiększanie wydobycia ropy naftowej wywiera presję na spadek jej ceny, co zazwyczaj osłabia riala względem głównych walut.

Czytaj więcej:Konwersja forintów na złotówki: Oto ile dostaniesz za 1000 forintów

Prognoza kursu arabia argentyna na 2023

Eksperci prognozują, że w 2023 roku kurs walutowy pomiędzy arabią saudyjską a argentyną będzie charakteryzował trend wzrostowy.

Oczekuje się umacniania riala saudyjskiego zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym wobec pesosa argentyńskiego. Może się to wiązać ze wzrostem wartości eksportu ropy z Arabii Saudyjskiej.

2022 4,0539 ARS
2023 4,2131 ARS

Powyższa tabela przedstawia prognozowane kursy na koniec 2022 i 2023 roku. Widać wyraźnie, że analitycy spodziewają się umocnienia riala saudyjskiego względem pesosa o około 4% w ujęciu rocznym.

Analiza historyczna kursu arabia argentyna

Kurs arabia saudyjska względem Argentyny: Analiza i trendy

Analizując długoterminowe tendencje na wykresie kursu SAR/ARS można zaobserwować kilka charakterystycznych trendów.

Lata 2004-2014 to okres generalnej aprecjacji waluty saudyjskiej względem argentyńskiej o ponad 250%. Był to efekt boomu na rynku ropy naftowej i wysokich cen surowca. Z kolei w latach 2014-2020 mieliśmy do czynienia ze zmiennością i spadkowym trendem kursu przy gwałtownych ruchach w górę i w dół.

Obecnie obserwujemy powolne umacnianie riala saudyjskiego względem pesosa w miarę odbudowywania się światowego popytu na ropę naftową.

Można oczekiwać, że kurs pozostanie wrażliwy na czynniki geopolityczne oraz decyzje OPEC dotyczące limitów produkcji ropy. Niemniej perspektywy dla saudyjskiej waluty wydają się obecnie pozytywne.

Porównanie gospodarek arabii i argentyny

Gospodarki Arabii Saudyjskiej i Argentyny różnią się znacząco pod względem struktury i fundamentów makroekonomicznych.

Arabia Saudyjska bazuje na przemyśle naftowym, który stanowi około 40% jej PKB i ponad 70% dochodów budżetowych. Natomiast Argentina ma zdywersyfikowaną gospodarkę, gdzie dominuje rolnictwo, przemysł spożywczy, logistyka i finanse.

Arabia Saudyjska Argentyna
PKB per capita 22 615 USD 9 681 USD
Inflacja 3,0% 50,9%
Bezrobocie 5,7% 7,0%

Powyższe zestawienie obrazuje PKB per capita, inflację i bezrobocie. Widać znaczącą przewagę ekonomiczną Arabii Saudyjskiej pod względem bogactwa na mieszkańca czy stabilności cenowej. Te czynniki wpływają także na kurs walutowy.

Czynniki kształtujące kurs arabia argentyna

Kurs walutowy pomiędzy Arabią Saudyjską i Argentyną jest wypadkową oddziaływania wielu czynników o charakterze fundamentalnym i technicznym. Do najważniejszych elementów wpływających na jego kształtowanie należą:

 • Notowania cen ropy naftowej
 • Decyzje kartelu OPEC
 • Sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie
 • Wzrost gospodarczy na świecie
 • Polityka banków centralnych obu państw
 • Inflacja i stopy procentowe
 • Koniunktura w Argentynie

Zrozumienie wpływu tych czynników i analiza ich przyszłych tendencji pozwala prognozować potencjalny kierunek zmian kursu argentyna arabia saudyjska. Należy jednak pamiętać, że ze względu na dużą zmienność otoczenia makroekonomicznego i geopolitycznego przewidywania takie obarczone są znaczną dozą niepewności.

Podsumowanie

Kurs walutowy pomiędzy arabią saudyjską a argentyną jest istotnym wskaźnikiem makroekonomicznym. Artykuł szczegółowo analizuje czynniki wpływające na kurs arabia argentyna takie jak: notowania ropy naftowej, sytuacja geopolityczna czy decyzje banków centralnych obu krajów.

Przedstawiona została również prognoza kursu argentyna arabia saudyjska na 2023 rok, zakładająca umocnienie riala saudyjskiego wobec pesosa argentyńskiego. Tekst dostarcza czytelnikowi szerokiej wiedzy na temat uwarunkowań kształtujących relacje kursowe tych walut.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator książeczek mieszkaniowych: Sprawdź opłacalność oszczędzania na mieszkanie
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły