Leasing ryczałtowy: Co warto wiedzieć dla firm i przedsiębiorstw?

Leasing ryczałtowy: Co warto wiedzieć dla firm i przedsiębiorstw?
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska18 lutego 2024 | 6 min

Leasing ryczałt to forma finansowania inwestycji, która cieszy się coraz większą popularnością wśród firm i przedsiębiorstw. Polega na wynajmie określonych składników majątku za ustaloną z góry opłatę ryczałtową. W artykule wyjaśnimy najważniejsze kwestie związane z leasingiem ryczałtowym - jego zalety, wady, koszty oraz szczegóły dotyczące umowy i rozliczania podatków. Przedstawimy również porównanie z innymi formami finansowania takimi jak kredyt czy leasing operacyjny.

Kluczowe wnioski:
 • Leasing ryczałtowy pozwala na pełną amortyzację przedmiotu leasingu oraz obniżenie podstawy opodatkowania o raty leasingowe.
 • Koszty leasingu ryczałtowego są niezmienne przez cały okres trwania umowy.
 • Umowa leasingu ryczałtowego zawiera szereg istotnych postanowień, które warto znać.
 • Leasing ryczałtowy może być tańszy niż kredyt bankowy przy zakupie środków trwałych.
 • Wady leasingu ryczałtowego to brak elastyczności i ograniczona możliwość rezygnacji z przedmiotu leasingu.

Zalety leasingu ryczałtowego

Leasing ryczałtowy ma kilka istotnych zalet, które sprawiają, że cieszy się popularnością wśród firm i przedsiębiorstw. Po pierwsze, pozwala na pełną amortyzację przedmiotu leasingu, co obniża podstawę opodatkowania. Raty leasingowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, co wpływa korzystnie na wynik finansowy.

Ponadto, w przypadku leasingu ryczałtowego nie występuje ryzyko zmiany rat leasingowych w czasie trwania umowy. Są one stałe, ustalone na początku. Daje to komfort prowadzenia działalności bez nieprzewidzianych, dodatkowych kosztów.

Kolejną zaletą jest łatwiejszy dostęp niż w przypadku kredytu bankowego. Nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia, proces udzielenia leasingu ryczałt jest szybszy i prostszy od procedur kredytowych.

Wsparcie płynności finansowej

Leasing ryczałtowy pozytywnie wpływa także na płynność finansową firmy. Pozwala uniknąć jednorazowego, dużego wydatku na zakup środka trwałego. Raty leasingowe rozkładają obciążenie na cały okres trwania umowy.

Wady leasingu ryczałtowego

Choć leasing ryczałtowy ma wiele zalet, to ma również pewne wady, o których warto pamiętać. Podstawową jest leasing na ryczałcie brak elastyczności i ograniczona możliwość rezygnacji z przedmiotu leasingu przed końcem umowy. Trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami lub nawet karami umownymi.

Ponadto leasingobiorca nie ma wpływu na wybór dostawcy i parametry techniczne przedmiotu leasingu. Są one ustalane przez finansującego. Może to być pewne ograniczenie przy specjalistycznych maszynach i urządzeniach.

Utrata korzyści podatkowych

Istnieje również ryzyko utraty korzyści podatkowych, jeśli przedmiot leasingu nie zostanie oddany leasingobiorcy do końca roku podatkowego, w którym została podpisana umowa.

Czytaj więcej:Ankieta dotycząca MiFID: Zgłoś swoje opinie i pomóż nam lepiej zrozumieć

Koszty leasingu ryczałtowego

Koszty leasingu ryczałtowego są z góry ustalone w umowie i niezmienne przez cały okres finansowania. Składają się na nie raty kapitałowe (spłata wartości przedmiotu leasingu) oraz raty odsetkowe stanowiące marżę finansującego.

Wysokość rat leasingowych zależy od parametrów transakcji, takich jak:

 • cena przedmiotu leasingu
 • udział własny
 • stopa procentowa
 • okres trwania umowy

Przy zawieraniu umowy leasingu ryczałtowego, warto porównać oferty różnych firm leasingowych, aby wybrać najkorzystniejszą.

Wyszczególnienie Leasing ryczałtowy Kredyt
Koszt finansowania Raty leasingowe Odsetki
Ryzyko zmiany kosztów Brak Tak, wraz ze zmianą stóp %

Umowa leasingu ryczałtowego

Leasing ryczałtowy: Co warto wiedzieć dla firm i przedsiębiorstw?

Umowa leasingu ryczałtowego zawiera szereg istotnych elementów, które warto znać. Przede wszystkim precyzuje ona przedmiot leasingu wraz z jego parametrami technicznymi. Określa termin i harmonogram dostawy oraz płatności rat leasingowych.

Ponadto umowa reguluje kwestie ubezpieczenia, konserwacji i serwisowania przedmiotu leasingu. Wskazuje podmiot odpowiedzialny za te czynności. Ważnym zagadnieniem są również zasady i warunki wykupu składnika majątku po zakończeniu finansowania leasingowego.

Warto dokładnie przeanalizować postanowienia umowy leasingu ryczałtowego i negocjować zapisy niekorzystne dla leasingobiorcy.

Prawidłowe sformułowanie umowy leasingu pozwala uniknąć nieporozumień i dodatkowych kosztów w trakcie jej trwania. Precyzyjne zapisy chronią interesy obu stron transakcji leasingowej.

Zabezpieczenia umowy

Umowa leasingu ryczałtowego może, choć nie musi, zawierać postanowienia dotyczące zabezpieczeń. Najczęściej mają one postać weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zdarza się jednak, że finansujący żąda silniejszych gwarancji spłaty rat, np. w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego.

Podatki w leasingu ryczałtowym

Leasing ryczałtowy wiąże się z szeregiem konsekwencji podatkowych, które należy uwzględnić. Przede wszystkim raty leasingowe można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, co obniża dochód do opodatkowania CIT lub PIT. Składnik będący przedmiotem leasingu podlega amortyzacji podatkowej.

W przypadku VAT, nie występuje tutaj prawo do odliczenia podatku naliczonego. Raty leasingowe zawierają jednak podatek VAT naliczony przy nabyciu składnika majątku przez finansującego. W rezultacie jest on rozłożony na cały okres leasingu.

Moment rozpoznania przychodu z tytułu sprzedaży składnika majątku różni się, gdy leasingobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a gdy jest nim spółka kapitałowa.

Specyficzne regulacje

W leasingu ryczałtowym mogą pojawić się też inne konsekwencje podatkowe, wynikające ze specyficznych regulacji. Dlatego każdą umowę warto skonsultować z doradcą podatkowym lub księgowym.

Leasing ryczałtowy a inne formy finansowania

Leasing ryczałtowy jest jedną z możliwych form finansowania inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe. Jego alternatywą jest m.in. kredyt bankowy lub leasing operacyjny. Warto porównać koszty i zasady funkcjonowania tych rozwiązań.

Kredyt bankowy wymaga zwykle większych zabezpieczeń i jest trudniej dostępny niż leasing na ryczałcie. Generuje też wyższe koszty odsetkowe. Za to daje pełną swobodę wyboru dostawcy maszyn i elastyczność w rezygnacji z inwestycji.

Leasing operacyjny z kolei nie daje prawa do amortyzacji przedmiotu leasingu ani zaliczenia rat leasingowych do KUP. Jest rozwiązaniem często stosowanym przy krótkoterminowym użytkowaniu składników majątku.

Podsumowanie

Leasing ryczałtowy jest coraz popularniejszą formą finansowania inwestycji wśród firm i przedsiębiorstw. Jego główne zalety to pełna amortyzacja przedmiotu leasingu, stałe raty w całym okresie finansowania oraz ułatwiony dostęp w porównaniu z kredytem bankowym. Z drugiej strony leasing ryczałt cechuje się brakiem elastyczności i swobody wyboru dostawcy.

Koszty leasingu ryczałtowego składają się z rat kapitałowych i odsetkowych, są niezmienne w czasie. Umowa zawiera istotne zapisy dotyczące przedmiotu, warunków dostawy i wykupu. Leasing na ryczałcie wiąże się też z szeregiem konsekwencji podatkowych. Jest dobrą alternatywą dla kredytu bankowego czy leasingu operacyjnego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator książeczek mieszkaniowych: Sprawdź opłacalność oszczędzania na mieszkanie
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły