Masz reklamację dotyczącą Euro? Sprawdź co zrobić

Masz reklamację dotyczącą Euro? Sprawdź co zrobić
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska15 lutego 2024 | 5 min

eservice wypowiedzenie umowy Euro to wspólna waluta stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy otrzymujemy banknoty lub monety euro, które są uszkodzone, fałszywe lub których autentyczność budzi wątpliwości. W takich przypadkach przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji bankowej. W niniejszym artykule dowiesz się jak skutecznie dochodzić swoich praw konsumenckich związanych z wadliwymi euro.

Kluczowe wnioski:
 • Reklamację euro można złożyć w każdym banku, niezależnie gdzie otrzymaliśmy wadliwe euro.
 • Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady euro oraz nasze dane kontaktowe.
 • Do reklamacji należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu i zdjęcia wadliwych euro.
 • Bank ma 6 miesięcy na rozpatrzenie reklamacji, a po tym czasie można skierować sprawę do sądu.
 • W przypadku uznania reklamacji bank wypłaca równowartość wadliwych euro lub wymienia je na prawidłowe.

Jak złożyć reklamację bankową dot. euro

Euro to wspólna waluta obowiązująca w wielu krajach Unii Europejskiej. Niestety zdarza się, że otrzymujemy banknoty lub monety euro, które są uszkodzone, fałszywe lub budzące wątpliwości co do ich autentyczności. W takich przypadkach przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji bankowej i wymiany wadliwych euro na prawidłowe.

Reklamację euro można zgłosić w dowolnym banku, niezależnie od tego, gdzie otrzymaliśmy wadliwe euro. Każdy bank ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie do 6 miesięcy. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy klientami danego banku, czy też nie.

Aby skutecznie dochodzić swoich praw, reklamację euro należy złożyć w formie pisemnej. Można to zrobić osobiście w placówce bankowej lub przesłać reklamację pocztą tradycyjną. Pamiętajmy, aby zachować potwierdzenie nadania listu.

Co powinna zawierać reklamacja euro?

Reklamacja euro powinna zawierać przede wszystkim dokładny opis wady zaobserwowanej w banknocie lub monecie euro. Należy wskazać, czy euro jest mechanicznie uszkodzone, posiada ślady fałszerstwa, czy też budzi wątpliwości co do autentyczności.

Oprócz opisu wady, reklamacja powinna zawierać nasze dane kontaktowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres e-mail i numer telefonu. Dane te posłużą bankowi do skontaktowania się z nami celem udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Warto również podać okoliczności, w jakich wszedłeś w posiadanie wadliwych euro. Może to pomóc bankowi w ustaleniu źródła pochodzenia wadliwej waluty.

Jakie dokumenty dołączyć do reklamacji euro?

Do reklamacji euro dobrze jest dołączyć jak najwięcej dokumentów i innych materiałów, które uwiarygodnią nasze roszczenie w oczach banku.

Przede wszystkim warto dołączyć:

 • kserokopię paragonu, faktury lub innego dowodu zakupu wadliwych euro
 • zdjęcia reklamowanych banknotów/monet euro, dokumentujące opisywaną wadę
 • kserokopię reklamowanych banknotów (jeśli to możliwe)

Takie dokumenty znacząco zwiększą szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez bank.

Gdzie i jak złożyć reklamację euro drogą pocztową?

Reklamację euro można wysłać do banku drogą pocztową. W tym celu przygotowujemy pismo reklamacyjne, dołączamy kopie wszelkich dokumentów i wadliwe euro (jeśli to możliwe), a następnie wysyłamy list polecony na adres banku.

Reklamację możemy wysłać do dowolnego banku działającego w Polsce, np. PKO BP, Santander, mBank, ING, Millennium, Pekao, Alior lub inny. Adresy banków znajdziemy w internecie. Pismo reklamacyjne powinno trafić do centrali danego banku lub wydziału obsługującego reklamacje.

Po wysłaniu reklamacji euro pocztą koniecznie zachowujmy potwierdzenie nadania listu poleconych. Jest to dowód, że dotrzymaliśmy terminu na złożenie reklamacji, co może być istotne w przypadku ewentualnego sporu z bankiem.

Czytaj więcej:Marża odsetkowa: Dowiedz się, co to jest i jak wpływa na Twoje finanse

Jakie dokumenty dołączyć do reklamacji euro?

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji, należy dołączyć do niej odpowiednie dokumenty. Oprócz samego banknotu lub monety z reklamowanym defektem, warto dostarczyć:

Kserokopię paragonu, faktury lub innego dowodu zakupu reklamowanych euro
Zdjęcia reklamowanych euro dokumentujące opisywaną wadę
W przypadku banknotów - ich kserokopię, jeśli to możliwe
Inne dokumenty związane z transakcją, w ramach której otrzymaliśmy wadliwe euro

Takie udokumentowanie reklamacji zdecydowanie zwiększa wiarygodność roszczenia w oczach banku i szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Najlepiej dołączyć do reklamacji euro jak najwięcej dokumentów potwierdzających fakt otrzymania wadliwej waluty. Im więcej dowodów przedstawimy, tym łatwiej bankowi będzie uznać nasze roszczenie.

Jakie są możliwe rozstrzygnięcia reklamacji euro?

Masz reklamację dotyczącą Euro? Sprawdź co zrobić

Bank rozpatrując reklamację euro może ją rozstrzygnąć na kilka sposobów:

 • Uznać reklamację i wymienić wadliwe euro na prawidłowe banknoty/monety
 • Uznać reklamację i zwrócić równowartość wadliwych euro w złotych polskich
 • Oddalić reklamację - wtedy można odwołać się do Rzecznika Finansowego lub skierować sprawę do sądu
 • Uznać reklamację tylko częściowo, np. wymienić tylko część zakwestionowanych euro

eservice wypowiedzenie umowy, eservice wypowiedzenie umowy wzór - w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej Rzecznika Finansowego. Może on zająć się sprawą w ramach pozasądowego postępowania interwencyjnego w naszym imieniu.

Podsumowanie

Jeśli otrzymamy wadliwe euro, eservice wypowiedzenie umowy przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji w dowolnym banku. Należy to zrobić w formie pisemnej, podając dokładny opis wady oraz dołączając dokumenty potwierdzające. Im lepiej udokumentujemy reklamację eservice wypowiedzenie umowy wzór, tym większe szanse, że bank ją uwzględni i wymieni wadliwe euro na prawidłowe.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, można się odwołać do Rzecznika Finansowego lub skierować sprawę do sądu. Warto wtedy skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej przysługującej konsumentom.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły