Mieszkaniówka w wojsku: Jak otrzymać?

Mieszkaniówka w wojsku: Jak otrzymać?
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska19 lutego 2024 | 6 min

Mieszkaniówka wojsko to benefit w postaci lokalu mieszkalnego przysługujący żołnierzom zawodowym. Wielu mundurowych zastanawia się, jakie są kryteria jej przyznania oraz jak wygląda procedura ubiegania się o mieszkaniówkę. W niniejszym artykule wyjaśnimy, kto może się o nią ubiegać, jakie dokumenty należy złożyć, a także jakie prawa przysługują żołnierzom i ich rodzinom w przypadku pozytywnej decyzji.

Kluczowe wnioski:
  • Mieszkaniówkę mogą otrzymać żołnierze zawodowi po minimum 3 latach służby.
  • Wniosek należy złożyć do dowódcy jednostki wojskowej.
  • Przysługuje prawo do lokalu o określonym metrażu w zależności od liczby członków rodziny.
  • Żołnierz płaci czynsz w wysokości podstawowej stawki najmu.
  • Odmowa przyznania mieszkaniówki może nastąpić z przyczyn formalnych lub merytorycznych.

Jak otrzymać mieszkaniówkę

Aby otrzymać mieszkaniówkę wojsko, czyli służbowe mieszkanie przysługujące żołnierzom zawodowym, należy spełnić kilka kryteriów oraz przejść przez procedurę ubiegania się.

Przede wszystkim, mundurowy musi pełnić służbę stałą i mieć nieprzerwanie minimum 3 lata wysługi. Dodatkowo powinien posiadać określony stopień etatowy: chorążego, podporucznika, porucznika lub wyższy.

Ponadto żołnierz musi wykazać się nienaganną służbą, co oznacza brak kary dyscyplinarnej w ciągu ostatnich 2 lat. Nie może też posiadać własnego mieszkania w miejscowości, gdzie pełni służbę.

O mieszkaniówkę mogą się ubiegać również małżonkowie oraz dzieci żołnierzy zawodowych, jeśli prowadzą z nimi wspólne gospodarstwo domowe. Jednak w ich przypadku obowiązują nieco inne zasady, o czym w dalszej części artykułu.

Kryteria przydzielania mieszkań służbowych

Lokale mieszkalne mieszkaniówka wojsko przydzielane są na podstawie regulaminu. Obowiązują w nim określone normy powierzchni mieszkania, w zależności od liczby członków rodziny żołnierza ubiegającego się o najem.

I tak na przykład żołnierzowi samotnemu przysługuje mieszkanie o powierzchni od 25 do 45 m2. Natomiast mundurowemu posiadającemu żonę i jedno dziecko przydzielany jest lokal od 45 do 65 m2.

W przypadku rodziny 2+3, czyli małżonków oraz trojga dzieci, maksymalny metraż mieszkaniówki wynosi od 65 do 80 m2. Limity te mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych jednostkach i rodzajach wojsk.

Procedura ubiegania się

Aby rozpocząć starania o mieszkanie służbowe, żołnierz powinien złożyć pisemny wniosek o mieszkaniówkę wraz z niezbędnymi załącznikami. Dokumenty te przedkłada się dowódcy jednostki wojskowej, w której się służy.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. zaświadczenie o wysłudze lat oraz opinię przełożonego o nienagannej służbie w ciągu ostatnich dwóch lat. Konieczne jest również złożenie oświadczenia, że ubiegający się i członkowie jego rodziny nie posiadają własnego lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby wojskowej.

Następnie wniosek trafia do właściwej komisji mieszkaniowej, która ocenia go pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli dokumentacja jest prawidłowa, a żołnierz spełnia kryteria do otrzymania mieszkaniówki, wniosek zostaje zaakceptowany.

O pozytywnej decyzji mundurowy zostaje powiadomiony na piśmie. Wówczas otrzymuje skierowanie do zasiedlenia konkretnego lokalu mieszkalnego lub zostaje wpisany na listę oczekujących w przypadku braku aktualnie wolnych mieszkań.

Czytaj więcej:Thermomix: Jakie są koszty związane z zużyciem prądu?

Mieszkaniówka a małżeństwo

W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez żołnierza korzystającego z mieszkaniówki, jego współmałżonek nabywa prawo do wspólnego zamieszkania w tym lokalu. Warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Jeśli natomiast żołnierzowi przydzielono mieszkanie jako osobie samotnej, po ślubie przysługuje mu większy metraż. Może więc wystąpić o przyznanie innego, odpowiedniego lokalu dla siebie i małżonka.

W razie rozwodu byli małżonkowie zachowują prawo do zajmowania mieszkania służbowego. Jednak w takim przypadku jedno z nich powinno dobrowolnie się wyprowadzić. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, decyzję podejmuje sąd.

Co zyskujesz z mieszkaniówki

Najważniejszą korzyścią wynikającą z otrzymania mieszkaniówki wojsko jest możliwość zamieszkania w lokalu o ustalonym standardzie i metrażu, adekwatnym do potrzeb swojej rodziny.

Ponadto żołnierz płaci jedynie podstawową stawkę czynszu w wysokości np. 8-12 zł za 1 m2 powierzchni mieszkania. Opłata nie uwzględnia kosztów eksploatacji i remontów lokalu.

Mieszkaniówka zapewnia więc mundurowym tańszy, komfortowy najem na preferencyjnych warunkach. Stanowi także pewnego rodzaju zabezpieczenie mieszkaniowe na wypadek zwolnienia ze służby lub przejścia na emeryturę.

Odmowa przyznania mieszkaniówki

Mieszkaniówka w wojsku: Jak otrzymać?

Zdarza się, że mimo spełnienia wymogów formalnych, wniosek o przydział mieszkaniówki wojsko zostaje odrzucony. Przyczyną odmowy może być na przykład negatywna opinia przełożonego dotycząca oceny służby żołnierza w ciągu ostatnich 2 lat.

Kolejnym powodem nie przyznania mundurowemu lokalu mieszkalnego jest stwierdzenie posiadania przez niego lub członków rodziny własnego mieszkania w miejscu pełnienia służby. W grę może wchodzić również wcześniejsze wykwaterowanie z mieszkaniówki z powodu zaległości w opłatach.

W przypadku odmowy, żołnierz może złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia. Musi w nim zawrzeć merytoryczne uzasadnienie i podstawy prawne. Od decyzji komisji odwoławczej nie przysługuje już jednak środek zaskarżenia.

Podsumowanie

Mieszkaniówka wojsko to służbowe mieszkanie przysługujące żołnierzom zawodowym. Aby je otrzymać, trzeba mieć minimum 3-letni staż, stopień oficerski i nienaganną opinię przełożonych. Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, komisja sprawdza, czy kandydat spełnia kryteria formalne i pod względem zasług nadaje się do otrzymania lokalu.

W razie pozytywnej decyzji żołnierzowi przysługuje mieszkanie o ustalonej powierzchni, w zależności od liczebności rodziny. Oprócz taniego czynszu, mieszkaniówka wojsko zapewnia mundurowym pewnego rodzaju zabezpieczenie mieszkaniowe także po zakończeniu służby. Jednak w określonych przypadkach wniosek o najem może zostać odrzucony, na przykład za nieprzestrzeganie regulaminu.

Najczęstsze pytania

O przydział mieszkania służbowego mogą wnioskować żołnierze zawodowi mający minimum 3-letni staż oraz stopień oficerski. Muszą również udokumentować nienaganną służbę w ciągu ostatnich 2 lat.

Podstawowy wniosek o przydział mieszkania należy uzupełnić m.in. o zaświadczenie o wysłudze lat, opinię przełożonego oraz oświadczenie o nieposiadaniu lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby.

Miesięczna opłata za najem mieszkaniówki wojskowej stanowi tzw. podstawową stawkę czynszu. Wynosi ona zazwyczaj 8-12 zł za 1 m2 lokalu i nie obejmuje kosztów dodatkowych opłat eksploatacyjnych.

Osoby przechodzące na emeryturę wojskową mogą nadal zamieszkiwać w mieszkaniówce. Natomiast żołnierze odchodzący z czynnej służby na własną prośbę zobowiązani są do opuszczenia lokalu w terminie 3 miesięcy.

Najczęstsze powody odrzucenia wniosku o mieszkaniówkę to m.in. negatywna opinia dowódcy, posiadanie własnego lokalu w miejscu pełnienia służby czy wcześniejsze problemy z terminowym regulowaniem opłat za najem.

5 Podobnych Artykułów

  1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
  2. Lombi.com: Co warto wiedzieć - Kluczowe informacje i praktyczne porady dotyczące korzystania z Lombi.com
  3. Kalkulator książeczek mieszkaniowych: Sprawdź opłacalność oszczędzania na mieszkanie
  4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
  5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły