Perspektywy akcji JSW: Czy warto zainwestować?

Perspektywy akcji JSW: Czy warto zainwestować?
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska18 lutego 2024 | 7 min

co oznacza vel w nazwisku Inwestowanie w akcje spółek giełdowych może być dobrym sposobem na pomnażanie kapitału, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować perspektywy danej firmy i całej branży. Dotyczy to również akcji JSW, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy zakup akcji tej firmy to obecnie dobry ruch inwestycyjny? Przyjrzyjmy się bliżej kondycji JSW i prognozom dla polskiego górnictwa.

Kluczowe wnioski:
 • JSW to największy producent węgla koksowego w UE, a zapotrzebowanie na ten surowiec nadal rośnie.
 • Spółka ma stabilną pozycję rynkową i kontrakty zapewniające zbyt produkcji.
 • W dłuższej perspektywie trzeba się liczyć ze spadkiem popytu na węgiel i rosnącą konkurencją.
 • Wyniki finansowe JSW są mocno uzależnione od zmiennych cen węgla.
 • Inwestycja w akcje JSW jest obarczona ryzykiem, ale może przynieść zyski w krótkim terminie.

Perspektywy rozwoju JSW z ekspansją na nowe rynki

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jest obecnie największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Posiada złoża w Polsce, ale również rozwija działalność na rynkach zagranicznych poprzez ekspansję i przejęcia. Głównym kierunkiem ekspansji JSW jest obecnie rynek czeski. W 2021 roku spółka sfinalizowała przejęcie kopalni węgla koksowego Darkov w Czechach, co wzmocniło jej pozycję konkurencyjną.

Dodatkowo JSW widzi potencjał wzrostu na rynku amerykańskim. Zawarła umowę joint venture z amerykańską spółką King Coal na poszukiwanie i eksploatację złóż węgla koksowego w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu JSW zyska dostęp do nowych zasobów i będzie mogła zwiększyć skalę działalności.

Ekspansja na nowe rynki szansą na wzrost JSW

Analitycy oceniają, że ekspansja zagraniczna to dla JSW szansa na dalszy rozwój i wzrost wartości firmy. Zwiększenie wydobycia pozwoli poprawić rentowność, a dywersyfikacja geograficzna zminimalizuje ryzyko uzależnienia od sytuacji na polskim rynku węgla. JSW widzi potencjał do zwiększenia udziałów rynkowych w Europie i na świecie.

Nie jest jednak pewne, czy JSW uda się skutecznie rozwijać poza granicami Polski. Ekspansja zagraniczna to zawsze ryzyko i wyzwanie. Wymaga dużych nakładów finansowych i bieżącego monitorowania otoczenia politycznego w danym kraju.

Wpływ cen węgla i zapotrzebowania na przyszłe wyniki finansowe

Kluczowym czynnikiem determinującym wyniki finansowe JSW są obecnie ceny węgla koksowego na rynkach światowych. W ostatnich miesiącach obserwujemy rekordowe poziomy cen tego surowca, co pozytywnie przekłada się na przychody i zyski spółki.

Wysoki popyt na węgiel koksowy wynika m.in. z ożywienia w produkcji stali po pandemii. JSW szacuje, że wysokie ceny utrzymają się jeszcze przez kilka kwartałów, co powinno poprawić jej sytuację finansową i umożliwić dalszy rozwój.

Ceny węgla koksowego osiągnęły historycznie wysoki poziom, co przekłada się na rekordowe zyski JSW - powiedział prezes spółki.

Nie można jednak wykluczyć, że w dłuższej perspektywie nastąpi korekta na rynku surowców i spadek popytu na stal, co negatywnie wpłynęłoby na wyniki finansowe JSW. Dlatego kluczowe jest utrzymanie konkurencyjności kosztowej i dywersyfikacja działalności.

Utrzymanie wysokiej produkcji mimo wyzwań

Aby utrzymać wysoką produkcję węgla koksowego, JSW musi stawić czoła wyzwaniom geologicznym i środowiskowym. Złoża są coraz trudniej dostępne, rosną też nakłady niezbędne do spełnienia norm emisyjnych.

JSW zamierza zainwestować w nowe technologie wydobywcze, które umożliwią efektywniejszą eksploatację trudno dostępnych złóż. Jednocześnie podejmuje działania na rzecz dekarbonizacji produkcji. Te koszty mogą jednak obniżyć rentowność w nadchodzących latach.

Czytaj więcej:Bank Facto: Co warto wiedzieć o produktach, usługach i ofercie banku?

Ryzyka związane z polityką klimatyczną i transformacją energetyczną

Choć popyt na węgiel koksowy jest obecnie wysoki, to w dłuższej perspektywie JSW stoi przed wyzwaniem transformacji energetycznej i odchodzenia od paliw kopalnych. Unia Europejska dąży do gospodarki niskoemisyjnej, co zagraża przyszłości całego sektora węglowego.

JSW stara się dywersyfikować działalność, inwestując m.in. w odnawialne źródła energii, jednak węgiel pozostaje głównym źródłem jej przychodów. Ewentualne zaostrzenie polityki klimatycznej i szybsze odejście od węgla rodzi ryzyko dla perspektyw rozwoju spółki.

Udział węgla w miksie energetycznym Polski 70% (2021)
Udział węgla w miksie energetycznym Polski prognoza na 2040 11-28%

JSW liczy, że węgiel koksowy jako niezbędny surowiec w produkcji stali utrzyma popyt dłużej niż węgiel energetyczny. Jednak presja na dekarbonizację całej gospodarki będzie rosła.

Wyzwania transformacji energetycznej

Aby przetrwać w dobie transformacji energetycznej, JSW musi dostosować model biznesowy - inwestować w niskoemisyjne technologie, dywersyfikować działalność i obniżać koszty. Nie będzie to łatwy proces.

Duże znaczenie będzie miało wsparcie polityki państwa w sprawiedliwej transformacji regionów górniczych. Bez pomocy finansowej na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w tych regionach transformacja może mieć poważne konsekwencje społeczne i gospodarcze.

Analiza fundamentalna JSW na tle konkurencji i perspektyw sektora

Perspektywy akcji JSW: Czy warto zainwestować?

Porównując wskaźniki finansowe JSW z konkurencyjnymi firmami w sektorze, można zauważyć, że pod względem marży zysku netto i rentowności kapitału własnego JSW wypada lepiej od średniej rynkowej.

Świadczy to o relatywnie dobrej kondycji finansowej spółki i efektywnym zarządzaniu, choć niższa rentowność aktywów wskazuje na potencjał do optymalizacji wykorzystania majątku.

Wskaźniki JSW są zbliżone lub lepsze od konkurencji, co świadczy o solidnych podstawach i perspektywach rozwoju - ocenia analityk.

Patrząc na prognozy dla globalnego rynku stali, zapotrzebowanie ma rosnąć w kolejnych latach o ok. 2-3% rocznie. To dobra wiadomość dla producentów węgla koksowego, choć nie brakuje czynników niepewności, jak wojna w Ukrainie czy kryzys energetyczny.

Czy akcje JSW to dobre rozwiązanie dla inwestorów poszukujących stabilności

Podsumowując, na krótką metę akcje JSW mogą być atrakcyjną inwestycją dzięki wysokim zyskom ze sprzedaży węgla po rekordowych cenach. Jednak długoterminowe perspektywy są bardziej niepewne.

Z jednej strony JSW ma potencjał wzrostu dzięki ekspansji zagranicznej i rosnącemu rynkowi stali. Z drugiej strony, wyzwania transformacji energetycznej stanowią poważne ryzyko dla branży węglowej.

 • Inwestorzy ceniący stabilność i przewidywalność zysków powinni zachować ostrożność wobec akcji JSW i rozważyć bardziej zdywersyfikowany portfel.
 • Natomiast inwestorzy o wysokiej skłonności do ryzyka mogą potraktować akcje JSW jako okazję do wzrostu wartości portfela w krótkim horyzoncie.

Każdy inwestor powinien dokładnie przeanalizować perspektywy spółki i ryzyka przed decyzją o zainwestowaniu w akcje tak wrażliwe na globalną koniunkturę i zmiany w sektorze energii.

Podsumowanie

co oznacza vel przy nazwisku Inwestowanie w akcje JSW może być intratne w krótkim terminie, jednak w dłuższej perspektywie ta spółka boryka się z wieloma wyzwaniami. Wysokie ceny węgla napędzają obecne zyski JSW, lecz niepewność co do przyszłości sektora węglowego stanowi zagrożenie dla jej modelu biznesowego.

co oznacza vel w nazwisku Mimo że ekspansja zagraniczna stwarza nowe możliwości rozwoju, to rosnąca presja na dekarbonizację i transformację energetyczną może zachwiać fundamentami działalności JSW. Inwestując w jej akcje, warto mieć świadomość zarówno potencjału wzrostu, jak i czynników ryzyka dla tej firmy w dłuższej perspektywie.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły