Wyciąg z konta w aplikacji IPKO: Jak pobrać?

Wyciąg z konta w aplikacji IPKO: Jak pobrać?
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska13.02.2024 | 5 min.

Inwestycja w srebro może być dobrym sposobem na zdywersyfikowanie portfela oraz zabezpieczenie oszczędności przed inflacją. W artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest srebro inwestycyjne, jakie są jego zalety i wady oraz jak można w nie zainwestować.

Kluczowe wnioski:

 • Srebro uznawane jest za bezpieczną przystań w czasach kryzysu.
 • Inwestycja w srebro chroni oszczędności przed inflacją.
 • Możliwy jest zysk ze wzrostu ceny srebra.
 • Ryzyko straty pieniędzy przy spadku ceny srebra.
 • Srebro kupuje się w postaci sztabek lub monet.

Jak zainwestować w srebro?

Inwestowanie w srebro może być dobrym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Inwestycja w srebro pozwala zabezpieczyć część oszczędności przed inflacją i zmiennością na rynkach finansowych.

Srebro od dawna pełniło funkcję pieniądza i było uznawane za wartościowy kruszec. Obecnie traktowane jest jako dobra alternatywa dla złota, bardziej dostępna cenowo dla przeciętnego inwestora.

Aby zainwestować w srebro, można kupić fizyczny kruszec w postaci sztabek lub monet albo zdecydować się na bardziej płynne formy takie jak certyfikaty, ETF-y czy kontrakty terminowe.

Jakie formy przybiera inwestycyjne srebro?

Fizyczne sztabki i monety srebrne kupuje się najczęściej w celach kolekcjonerskich i inwestycyjnych. Tego typu zakup wiąże się jednak z koniecznością zapewnienia bezpiecznego miejsca do ich przechowywania.

Certyfikaty i fundusze ETF opierają swoją wartość na cenie srebra, ale ich zakup nie wiąże się z problemami logistycznymi. Te instrumenty finansowe są też wygodniejsze przy sprzedaży.

Kontrakty terminowe pozwalają natomiast spekulować na zmianach cen srebra bez konieczności jego fizycznego zakupu. W przypadku tych instrumentów ryzyko strat finansowych jest jednak większe.

Srebro jako bezpieczna inwestycja

Srebro od dawien dawna uznawane jest za bezpieczną przystań dla kapitału w czasach kryzysów i zawirowań na rynkach finansowych. Jest w pewnym sensie substytutem złota, bardziej dostępnym cenowo dla przeciętnych inwestorów.

Srebro zyskuje na atrakcyjności w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej, rosnącej inflacji oraz ekspansywnej polityki banków centralnych.

Ze względu na swoje cechy, takie jak ograniczona podaż, trwałość czy uniwersalność zastosowań przemysłowych, srebro jest postrzegane jako stabilny i pewny sposób na przechowanie i pomnażanie kapitału.

Tym, co odróżnia srebro od złota, jest większa zmienność cen. Inwestorzy muszą się liczyć z dość dużymi wahaniami wartości tego kruszcu w krótkim i średnim terminie.

Wady i zalety inwestycyjnego srebra

Decydując się na inwestycję w srebro, warto zdawać sobie sprawę zarówno z potencjalnych zysków, jak i ryzyka straty części zainwestowanego kapitału.

Do najważniejszych zalet inwestowania w ten kruszec zaliczamy:

 • Ochronę oszczędności przed inflacją i dewaluacją
 • Dywersyfikację portfela inwestycyjnego
 • Potencjał wzrostu ceny srebra w długim terminie

Wśród wad wymienić można:

 • Wysokie koszty transakcyjne przy zakupie fizycznego kruszcu
 • Konieczność poniesienia kosztów przechowywania sztabek
 • Ryzyko spadku cen srebra i utraty części zainwestowanego kapitału

Czytaj więcej:Kredyt hipoteczny w Banku Pocztowym: Czy to odpowiedni wybór dla Ciebie?

Jak kupić srebro do inwestycji?

Inwestycja w srebro wymaga podjęcia decyzji, w jakiej formie nabyć ten kruszec. Możliwości jest kilka.

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zakup sztabek i monet srebrnych w bankach lub specjalistycznych sklepach. Takie «namacalne» formy inwestycji wiążą się jednak z dodatkowymi kosztami przechowywania i ubezpieczenia.

Forma inwestycji Zalety Wady
Sztabki i monety - namacalny zasób
- łatwa wycena
- koszty przechowania
- ryzyko kradzieży
Certyfikaty - wygodna forma
- brak opłat dodatkowych
- ryzyko kontrahenta
- brak fizycznego kruszcu
ETF-y - wygodna forma
- płynność
- opłaty za zarządzanie
- brak fizycznego kruszcu

Alternatywą jest inwestowanie za pośrednictwem certyfikatów, funduszy ETF czy kontraktów terminowych. Te rozwiązania nie wiążą się z problemami logistycznymi, ale opierają jedynie swoją wycenę na aktualnych notowaniach srebra.

Gdzie kupić inwestycyjne srebro?

Fizyczny metal szlachetny w postaci sztabek i monet srebrnych dystrybuowany jest w Polsce m.in. przez NBP, banki komercyjne, domy maklerskie i wyspecjalizowane platformy internetowe.

Z kolei certyfikaty i fundusze ETF oparte na srebrze można nabyć za pośrednictwem biur i domów maklerskich. Te instytucje oferują także możliwość inwestowania w kontrakty terminowe na srebro.

Dokonując wyboru konkretnej formy inwestycji w srebro, warto porównać koszty zakupu, przechowywania i obsługi poszczególnych instrumentów finansowych.

Ile zarobić na srebrze?

Trudno jednoznacznie określić potencjalne zyski z inwestycji w srebro. Wszystko zależy od trendów na rynku tego kruszcu i tempa wzrostu jego ceny w poszczególnych okresach.

W ciągu ostatnich 10 lat notowania uncji srebra wzrosły z poziomu ok. 15 USD do ponad 22 USD. Oznacza to średnioroczny wzrost wartości na poziomie ok. 4%.

Z drugiej strony w latach 2011-2015 ceny srebra spadły niemal o połowę. Rynek ten cechuje się więc dość dużą zmiennością i trudno przewidzieć, jak będą kształtować się notowania w perspektywie najbliższych miesięcy czy lat.

Przy założeniu umiarkowanie rosnącego trendu, zysk z inwestycji w srebro mógłby kształtować się na poziomie kilku procent rocznie. W przypadku gwałtownych wzrostów cen kruszcu potencjał zysków jest jednak znacznie większy.

Ryzyko przy inwestowaniu w srebro

Decydując się na inwestycję w srebro, trzeba mieć świadomość, że wiąże się ona z pewnym ryzykiem. Istnieje szansa poniesienia straty w przypadku niekorzystnych trendów cenowych na tym rynku.

Ze względu na dużą zmienność notowań metali szlachetnych, srebro cechuje się generalnie większym ryzykiem od złota. Inwestor musi liczyć się z okresowymi spadkami, które przynajmniej czasowo mogą zniwelować ewentualne wcześniejsze zyski.

Ryzyko straty części zainwestowanego kapitału istnieje zwłaszcza przy inwestowaniu na krótki termin. W dłuższej perspektywie historyczne trendy wzrostowe na rynku srebra zwykle przeważały nad okresami bessy.

Podsumowanie

Inwestycja w srebro może być ciekawą opcją dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Ten kruszec uznawany jest za relatywnie bezpieczną przystań dla kapitału w czasach kryzysu. Pozwala ochronić część oszczędności przed inflacją i zabezpieczyć je przed zawirowaniami na rynkach finansowych.

Z drugiej strony inwestowanie w srebro niesie ze sobą pewne ryzyko, związane przede wszystkim z dużą zmiennością cen tego kruszcu. Mimo ogólnego trendu wzrostowego, inwestor musi liczyć się z okresowymi spadkami i możliwością poniesienia strat.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły