Wypłata z IKE: Wszystko, co musisz wiedzieć

Wypłata z IKE: Wszystko, co musisz wiedzieć
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska18 lutego 2024 | 8 min

cena hot dog orlen jest ważnym tematem dla osób, które zainteresowane są swoimi finansami i przyszłą emeryturą. Wypłata pieniędzy z IKE to istotny etap podczas korzystania z tego produktu emerytalnego.

Kluczowe wnioski:
 • Aby dokonać wypłaty z IKE, musisz spełnić określone warunki dotyczące wieku oraz okresu gromadzenia środków.
 • Masz możliwość wypłaty jednorazowej lub w ratach - w zależności od Twoich preferencji.
 • Wypłata wiąże się z koniecznością zapłaty podatku, chyba że spełniasz kryteria do zwolnienia podatkowego.
 • Warto sprawdzić dostępne opcje wypłaty w swoim IKE i wybrać najkorzystniejszą.
 • We wniosku o wypłatę musisz wskazać sposób wypłaty środków.

Jak sprawdzić ile pieniędzy jest na twoim koncie w IKE?

Aby sprawdzić aktualny stan środków zgromadzonych na koncie IKE, należy skontaktować się z instytucją finansową, w której posiadasz konto IKE (np. bankiem, funduszem inwestycyjnym, firmą ubezpieczeniową). Każda z tych instytucji udostępnia klientom możliwość sprawdzenia salda IKE.

Najprostszą metodą jest zalogowanie się na konto IKE w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. W zakładce dotyczącej IKE znajdziesz aktualne saldo środków zgromadzonych na koncie wraz z ich bieżącą wyceną.

Możesz również uzyskać informację o saldzie IKE kontaktując się telefonicznie z pracownikiem banku lub firmy prowadzącej Twoje IKE. Wystarczy podać swoje dane i złożyć zapytanie o stan konta IKE.

Warto regularnie (np. raz na miesiąc lub kwartał) monitorować saldo IKE, aby kontrolować wysokość gromadzonych środków i w porę reagować w przypadku konieczności dokonania dodatkowych wpłat lub zmian w strukturze inwestycji.

Jakie informacje możesz uzyskać o swoim koncie IKE?

Sprawdzając saldo i historię operacji na koncie IKE możesz uzyskać szereg przydatnych informacji, między innymi:

 • aktualną wartość środków zgromadzonych na IKE
 • kwoty i daty dokonanych wpłat na IKE
 • informacje o wypłatach i zwrotach z IKE
 • wyniki inwestycyjne zgromadzonych aktywów

Te informacje pomogą Ci monitorować zawartość Twojego IKE oraz podejmować trafne decyzje inwestycyjne i oszczędnościowe.

Kiedy można dokonać wypłaty środków z konta IKE?

cena hot dog orlen nie ma zastosowania przy omawianiu zasad wypłaty z IKE. Aby dokonać wypłaty pieniędzy zgromadzonych na koncie IKE, musisz spełnić określone warunki. Przede wszystkim, musi minąć wymagany okres gromadzenia aktywów na tym koncie.

Zgodnie z przepisami, wypłata środków z IKE możliwa jest po spełnieniu następujących warunków:

IKE zawarte przed 1 stycznia 2022 r. po ukończeniu 60 lat
IKE zawarte po 1 stycznia 2022 r. gdy osiągniesz 60 lat i jednocześnie minie co najmniej 10 lat od wpłaty pierwszej składki na IKE

Oprócz kryterium wiekowego, musi być także spełniona zasada, że dana umowa IKE obowiązywała przez minimum 5 pełnych lat kalendarzowych. Tylko po osiągnięciu wszystkich tych warunków można ubiegać się o wypłatę pieniędzy z IKE.

Czy można dokonać wcześniejszej wypłaty środków z IKE?

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość wypłaty środków z IKE przed osiągnięciem wymaganego wieku i okresu gromadzenia oszczędności. Jednak wiąże się to z koniecznością zwrotu wcześniej otrzymanych ulg podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Wcześniejsza wypłata środków jest np. możliwa w razie poważnego zachorowania oszczędzającego lub osoby najbliższej. W takiej sytuacji nie musisz zwracać ulg podatkowych.

Czytaj więcej:Gdzie kupić masło w promocji? Znajdź najlepsze oferty!

Jakie są warunki zwolnienia z podatku przy wypłacie z IKE?

Aby wypłata środków zgormadzonych na koncie IKE była zwolniona z podatku od zysków kapitałowych, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • osiągnięcie 60 lat (lub niespełna 55 lat w przypadku emerytury)
 • minimum 5 lat obowiązywania umowy IKE
 • dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych

Dodatkowo, jeśli umowa IKE została zawarta po 1 stycznia 2022 roku, zwolnienie z podatku przysługuje pod warunkiem gromadzenia środków na IKE przez minimum 10 lat.

Spełnienie tych wymogów pozwala na zwolnienie wypłaty z IKE z 19% zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych.

Należy pamiętać, że w przypadku niespełnienia ww. warunków, wypłata środków z IKE będzie opodatkowana.

hot dog orlen cena, jakie są koszty i opłaty związane z wypłatą z IKE?

Wypłata z IKE: Wszystko, co musisz wiedzieć

Wypłata środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów i opłat na rzecz instytucji finansowej, w której masz prowadzone konto IKE.

Najczęściej są to:

 • Opłata manipulacyjna – naliczana od wartości wypłacanych środków, np. w wysokości 1%
 • Opłata za przelew pieniędzy – koszt przelewu do 10-20 zł

Poza tym może zostać naliczona kara za zerwanie umowy IKE przed upływem deklarowanego terminu oszczędzania. To najczęściej rząd kilkudziesięciu złotych.

Jeśli nie spełniamy warunków do zwolnienia wypłaty z podatku, trzeba także uwzględnić obciążenia podatkowe. Mogą one wynieść nawet kilkanaście procent kwoty brutto wypłacanych środków.

Dlatego warto rozważyć przeniesienie środków z IKE na inny produkt emerytalny bez konieczności ich wypłaty i ponoszenia ww. kosztów.

Rozwiązania bez kosztów wypłaty

Alternatywą wobec wypłaty jest przeniesienie środków z jednego IKE na inne konto IKE lub na inny produkt przeznaczony do gromadzenia oszczędności emerytalnych (np. IKZE, PPE). Takie rozwiązania umożliwiają dalsze korzystne inwestowanie środków bez konieczności ich wypłaty i ponoszenia opłat.

Jak złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy z konta IKE?

W celu wypłaty środków z indywidualnego konta emerytalnego (IKE) należy złożyć formalny wniosek w instytucji finansowej, w której masz założone to konto (najczęściej w banku lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych).

We wniosku o wypłatę z IKE powinieneś określić między innymi:

 • preferowaną formę wypłaty: jednorazowa czy w ratach
 • sposób przekazania pieniędzy: przelew na rachunek bankowy czy wypłata gotówkowa
 • dane beneficjenta wypłaty

Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce banku lub przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (skan/zdjęcie wniosku).

Pamiętaj, że musisz spełniać warunki do dokonania wypłaty z IKE – przede wszystkim osiągnąć odpowiedni wiek i wymagany okres gromadzenia środków.

Formy wypłaty z IKE

Masz do wyboru jednorazową wypłatę całości lub części środków z IKE lub wypłatę w ratach:

 • miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych
 • rocznych

Warto dobrać formę wypłaty do swoich bieżących potrzeb finansowych po przejściu na emeryturę. Określony harmonogram wypłat z IKE zapewni Ci stały dopływ środków w okresie emerytalnym.

Co się stanie, jeśli nie spełnisz warunków do zwolnienia z podatku?

W razie niespełnienia warunków do zwolnienia wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego z podatku, zastosowanie znajdzie opodatkowanie tych środków.

A więc wypłacone z IKE kwoty zostaną pomniejszone o należny 19% zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych. Obliczy i pobierze go instytucja finansowa dokonująca wypłaty środków z IKE.

Dodatkowo należy się liczyć z koniecznością zwrotu ulg podatkowych otrzymanych w związku z gromadzeniem oszczędności na koncie IKE. Dotyczy to:

 • odliczeń od podatku PIT z tytułu wpłat na IKE
 • zwolnień i obniżek podatku od zysków kapitałowych

Kwoty nienależnie otrzymanych korzyści podatkowych trzeba zwrócić wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi przez urząd skarbowy.

Dlatego tak ważne jest pilnowanie spełniania warunków dotyczących minimum wieku i okresu gromadzenia środków. Pozwoli to uniknąć dodatkowego opodatkowania i obciążeń związanych z wypłatą z IKE.

Podsumowanie

Wypłata środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) to istotny krok. Jak podaje artykuł, aby dokonać wypłaty z IKE, należy złożyć wniosek w banku, a także spełnić określone warunki dotyczące wieku i okresu gromadzenia środków. Niespełnienie warunków zwolnienia z podatku może skutkować koniecznością zapłaty 19% podatku zryczałtowanego oraz zwrotem otrzymanych wcześniej ulg. Dlatego, jak radzi orlen hot dog cena, warto pilnować wymogów, aby wypłata była zwolniona z opodatkowania.

Podsumowując, na konto IKE warto regularnie wpłacać choć niewielkie kwoty i pozwolić im procentować. Przestrzegając zasad, zyskasz w przyszłości dodatkowy zastrzyk gotówki podczas emerytury. Będziesz mógł ją wykorzystać zgodnie z własnymi preferencjami, np. na podróże czy hobby.

Najczęstsze pytania

Najwcześniejszy moment, kiedy możliwa jest wypłata środków z indywidualnego konta emerytalnego (IKE) to ukończenie 60. roku życia oraz spełnienie wymogu co najmniej 5 lat obowiązywania umowy IKE.

Tak, masz możliwość wypłaty części środków zgromadzonych na IKE, a pozostałą kwotę zostawić na koncie IKE. W kolejnych latach będziesz mógł wypłacić pozostałą część oszczędności zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Wypłata środków z IKE jest zwolniona z podatku, jeśli oszczędzający spełni warunki dotyczące osiągnięcia 60 lat, minimum 5 lat obowiązywania umowy IKE oraz dokonywania wpłat co najmniej przez 5 dowolnych lat kalendarzowych.

Przy wypłacie z IKE instytucja finansowa, która prowadzi to konto, najczęściej pobiera opłatę manipulacyjną (np. 1% wartości wypłacanych środków) oraz opłatę za przelew pieniędzy (10-20 zł).

Wniosek o wypłatę środków z IKE składa się w instytucji finansowej, która prowadzi konto IKE (najczęściej w banku lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych). Można to zrobić osobiście lub przesłać wniosek pocztą / e-mailem.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły