Zwrot podatku: Kiedy komornik zwraca pieniądze? Sprawdź!

Zwrot podatku: Kiedy komornik zwraca pieniądze? Sprawdź!
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska19 lutego 2024 | 5 min

Kiedy komornik zwraca pieniądze to jedno z kluczowych pytań dla osób, których konto zostało zajęte lub którzy stracili pieniądze w wyniku działań egzekucyjnych. W artykule wyjaśnimy, w jakich sytuacjach komornik ma obowiązek zwrócić środki pieniężne, jakie są terminy zwrotu pieniędzy oraz jak skutecznie dochodzić zwrotu od komornika.

Kluczowe wnioski:
 • Komornik musi zwrócić pieniądze m.in. gdy zajęcie było bezpodstawne lub niezgodne z prawem.
 • Zwrot następuje w ciągu 7 dni od stwierdzenia bezpodstawności zajęcia.
 • Można dochodzić zwrotu składając zażalenie do sądu lub pismo do komornika.
 • Po sprzedaży licytacyjnej komornik zwraca pozostałe pieniądze w ciągu 14 dni.
 • Komornik zwraca także nadwyżkę, gdy zajęcie było za wysokie.

Kiedy komornik musi zwrócić pieniądze

Komornik ma obowiązek zwrócić pieniądze w kilku sytuacjach przewidzianych przepisami. Do najczęstszych należą:

zwrot podatku

- Jeśli zajęcie komornicze było bezpodstawne lub niezgodne z prawem - wówczas komornik musi niezwłocznie zwrócić zajęte kwoty, najpóźniej w terminie 7 dni.

- Gdy po sprzedaży licytacyjnej dokonanej przez komornika została nadwyżka - wtedy zwraca ją dłużnikowi w ciągu 14 dni.

- Gdy zajęcie obejmowało zbyt dużą kwotę w stosunku do należności wierzyciela - komornik zwraca różnicę.

Sytuacje, gdy komornik zwraca pieniądze z zajęcia

Oprócz wcześniej wymienionych przypadków, komornik jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy także wtedy, gdy:

czy komornik może zająć zwrot podatku

- Zajęcie dotyczyło rachunku wolnego od egzekucji - np. rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Zajęciu podlegały świadczenia ze środków publicznych, które korzystają z ochrony, np. 500+.

- Wierzyciel wycofał wniosek o wszczęcie egzekucji lub cofnął zajęcie komornicze.

- Sąd uchylił zajęcie jako nieuzasadnione lub zakazał prowadzenia egzekucji.

Zwrot w przypadku zajęcia renty/emerytury

W sytuacji gdy komornik zajął w całości rentę lub emeryturę dłużnika, jest zobowiązany zwrócić część świadczenia w kwocie niepodlegającej egzekucji. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych i niezamożnych.

Czytaj więcej:Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze

Jak dochodzić zwrotu pieniędzy od komornika

Aby odzyskać pieniądze od komornika w przypadku bezpodstawnego zajęcia, należy podjąć odpowiednie kroki prawne. Możliwe sposoby to:

czy komornik zabierze zwrot podatku

 • Złożenie zażalenia do sądu rejonowego na czynności komornika.
 • Złożenie pisma bezpośrednio do komornika z wnioskiem o zwrot i uzasadnieniem.
 • Skarga na przewlekłość do sądu rejonowego, gdy komornik nie zwraca pieniędzy.

Należy pamiętać o udokumentowaniu bezpodstawnosci zajęcia, np. historiami konta, wyciągami. Ważne jest działanie bez zbędnej zwłoki, aby odzyskać pieniądze jak najszybciej.

Komornik zajął konto - kiedy musi zwrócić pieniądze

Zwrot podatku: Kiedy komornik zwraca pieniądze? Sprawdź!

Jeśli komornik dokonał zajęcia konta bankowego, a zajęcie to było bezpodstawne, jest zobowiązany do zwrotu środków w terminie 7 dni od stwierdzenia tej nieprawidłowości.

czy komornik może zabrać zwrot podatku

Dotyczy to np. sytuacji, gdy konto podlega ochronie i nie powinno zostać zajęte przez komornika - jak konto ZFŚS czy rachunek powierniczy. Wówczas po wykazaniu bezpodstawności zajęcia komornik musi niezwłocznie zwrócić pieniądze.

Podobnie jest gdy zajęte zostały świadczenia rodzinne czy socjalne. W takim przypadku komornik powinien zwolnić je spod zajęcia i zwrócić.

Należy pamiętać, żeby wystąpić do komornika o zwrot niezwłocznie po zajęciu, aby odzyskać pieniądze jak najszybciej.

Zwrot pieniędzy po sprzedaży mieszkania przez komornika

Komornik sprzedając licytacyjnie nieruchomość dłużnika zobowiązany jest rozliczyć się z pozyskanych w ten sposób pieniędzy.

czy komornik może zająć zwrot podatku

Po zaspokojeniu należności wierzyciela wraz z kosztami egzekucyjnymi, pozostała nadwyżka podlega zwrotowi do dłużnika. Ma na to maksymalnie 14 dni od daty sprzedaży mieszkania.

Dłużnik powinien więc pilnować, aby komornik dotrzymał tego terminu i zwrócił mu należną kwotę środków pozostałych po sprzedaży nieruchomości.

Kiedy komornik zwraca za dużo zajęte pieniądze

Zdarza się, że komornik zajmie z konta bankowego większą kwotę niż należność wierzyciela. Dzieje się tak np. gdy następuje zbieg egzekucji z kilku tytułów.

co zrobić żeby komornik nie zabrał zwrotu podatku

W takiej sytuacji komornik ma obowiązek niezwłocznie zwrócić różnicę między pobraną kwotą a należnością wierzyciela. Nadwyżka podlega zwrotowi w terminie 7 dni od stwierdzenia nadpłaty.

Podobnie jest w przypadku zbyt wysokiego zajęcia emerytury lub renty - jeśli potrącono więcej niż dopuszczalny ustawowo procent, komornik zwraca nadwyżkę.

Warto zatem monitorować wysokość zajęć i występować o zwrot nadpłaconych kwot, aby odzyskać swoje pieniądze.

Podsumowanie

Komornik ma obowiązek zwrócić pieniądze w wielu sytuacjach, na przykład gdy zajęcie było bezpodstawne, nadmierne lub dotyczyło świadczeń chronionych. Należy pamiętać, żeby monitorować działania komornika i w porę reagować w przypadku nieprawidłowości, składając zażalenie lub pismo o zwrot. Pozwoli to na odzyskanie swoich pieniędzy, jeśli zostały zajęte niezgodnie z prawem.

czy komornik może zająć zwrot podatku Warto znać terminy, w jakich komornik powinien dokonać zwrotu po bezpodstawnym zajęciu, oraz sposoby dochodzenia swoich praw. Pomoże to skutecznie odzyskać utracone środki. Nie należy zatem pozostawiać sprawy samej sobie.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator książeczek mieszkaniowych: Sprawdź opłacalność oszczędzania na mieszkanie
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły