Zwrot prowizji w Alior Banku: Sprawdź jak odzyskać swoje pieniądze

Zwrot prowizji w Alior Banku: Sprawdź jak odzyskać swoje pieniądze
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska21 lutego 2024 | 6 min

Alior bank zwrot prowizji to temat, który interesuje wielu klientów tego banku. Pobranie zawyżonej lub nieuzasadnionej prowizji to sytuacja, z którą może spotkać się każdy posiadacz konta. Warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji postępować, aby odzyskać swoje pieniądze.

Kluczowe wnioski:
 • Aby ubiegać się o zwrot prowizji, należy najpierw sprawdzić, czy faktycznie została ona pobrana nienależnie.
 • Kluczowe jest zgromadzenie dokumentów i informacji potwierdzających nieuzasadnione pobranie opłaty.
 • Reklamację dotyczącą zwrotu prowizji należy złożyć w placówce banku lub przesłać pocztą.
 • W przypadku odrzucenia reklamacji można złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta Banku.
 • Ostatecznie sprawę o zwrot prowizji można skierować na drogę sądową.

Jak ubiegać się o zwrot prowizji w Alior Banku

Pobranie przez bank zawyżonej lub nieuzasadnionej prowizji to sytuacja, z którą może spotkać się każdy klient. Warto wtedy wiedzieć, jakie kroki podjąć, aby odzyskać pieniądze. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pozwolą ubiegać się o zwrot prowizji w Alior Banku.

Krok 1 - sprawdzenie zasadności pobrania prowizji

Na początku należy dokładnie sprawdzić, czy prowizja została pobrana zgodnie z umową i obowiązującym cennikiem. Trzeba przeanalizować historię operacji na koncie, zestawić ją z tabelą opłat i prowizji. Jeśli okaże się, że opłata została pobrana nienależnie, można przystąpić do dalszych kroków.

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z pracownikiem banku lub infolinią, aby upewnić się co do zasadności prowizji. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych działań, jeśli okaże się, że opłata była prawidłowa.

Krok 2 – zebranie dokumentów potwierdzających

Kolejny krok, to zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej nieuzasadnione pobranie prowizji. Będą to przede wszystkim:

 • historia operacji na rachunku z zakwestionowaną opłatą,
 • aktualna tabela opłat i prowizji banku,
 • ewentualnie potwierdzenie wykonania danej usługi, za którą prowizja nie powinna zostać pobrana.

Im więcej dokumentów uda się zgromadzić na poparcie swoich racji, tym łatwiej będzie uzyskać zwrot prowizji od Alior Banku.

Kiedy można domagać się zwrotu pobranej prowizji od Alior Banku

Istnieje kilka sytuacji, w których klient Alior Banku może domagać się zwrotu pobranej prowizji. Oto najczęstsze przypadki:

Prowizja pobrana niezgodnie z umową

Jeśli prowizja została pobrana za czynność bankową, która wg umowy powinna być bezpłatna, klient ma prawo żądać zwrotu. Dotyczy to np. opłat za prowadzenie rachunku czy przelewy, jeśli wcześniej zadeklarowano ich brak.

Prowizja niezgodna z aktualnym cennikiem

Banki okresowo zmieniają tabele opłat i prowizji. Zdarza się jednak, że pobierają opłaty wg nieaktualnych stawek. W takim przypadku również można się ubiegać o zwrot różnicy.

Podwójne pobranie prowizji

Czasem bank pobiera tę samą opłatę dwa razy, np. za tę samą transakcję, raz w miesiącu i powtórnie przy rozliczaniu. Wówczas klientowi należy się zwrot jednej prowizji.

W każdej z tych sytuacji warto złożyć reklamację i domagać się zwrotu prowizji jako nienależnie pobranej.

Czytaj więcej:Dywidenda w Banku Handlowym: Sprawdź aktualne informacje

W jaki sposób udowodnić, że prowizja została pobrana nienależnie

Aby skutecznie ubiegać się o zwrot prowizji w Alior Banku, trzeba udowodnić, że została ona pobrana nienależnie. W tym celu można wykorzystać następujące sposoby:

Analiza historii rachunku

Należy dokładnie sprawdzić historie operacji na koncie, by znaleźć kwestionowaną prowizję i przeanalizować okoliczności jej pobrania.

Porównanie z tabelą opłat

Kolejny krok, to porównanie pobranej opłaty z aktualną tabelą prowizji i opłat banku. Pomoże to wykazać ewentualne rozbieżności.

Pisemne potwierdzenie czynności

Czasem może być pomocne pisemne potwierdzenie np. od drugiego banku, że dana operacja została wykonana bezpłatnie lub inny dokument świadczący o nieuzasadnionym pobraniu prowizji.

Im więcej dowodów uda się zgromadzić, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez Alior Bank.

Jakie dokumenty należy zgromadzić, by odzyskać pobraną prowizję

Zwrot prowizji w Alior Banku: Sprawdź jak odzyskać swoje pieniądze

Aby mieć szansę na odzyskanie nienależnie pobranej prowizji z Alior Banku, należy przygotować odpowiednią dokumentację. Oto lista najważniejszych dokumentów:

 • historia rachunku z zakwestionowaną prowizją,
 • aktualna tabela opłat i prowizji banku,
 • kopia reklamowanych umów i regulaminów,
 • potwierdzenia/zaświadczenia dotyczące transakcji i prowizji,
 • ewentualna korespondencja z placówką dotycząca opłat.

Dodatkowo warto zanotować daty i zdarzenia związane ze sporną opłatą, nr rachunku, kwoty i wszelkie inne przydatne informacje. Im lepiej udokumentowana będzie reklamacja, tym większe szanse na zwrot prowizji przez bank.

Gdzie i w jaki sposób złożyć reklamację dotyczącą zwrotu prowizji

Reklamację w sprawie zwrotu prowizji w Alior Banku można złożyć:

 • osobiście w placówce banku,
 • telefonicznie pod numerem infolinii 19 502,
 • pisemnie na adres siedziby banku,
 • przez bankowość internetową w zakładce "Reklamacje".

Reklamacja powinna zawierać: dane klienta, nr rachunku, kwotę i datę prowizji oraz opis, dlaczego prowizja jest kwestionowana. Do reklamacji należy dołączyć kopie dokumentów.

Alior Bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi. W przypadku zwrotu prowizji pieniądze powinny wrócić na konto klienta w ciągu kilku dni.

Co zrobić, gdy reklamacja w Alior Banku zostanie odrzucona

Jeśli Alior Bank odrzuci reklamację, można podjąć dalsze kroki, aby odzyskać prowizję:

 1. Złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta Banku - jest to bezpłatne i często skuteczne.
 2. Skierować sprawę do Arbitra Bankowego przy ZBP - polubowne rozwiązanie sporu.
 3. Złożyć pozew do sądu o zwrot prowizji - długotrwałe i kosztowne.
 4. Zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego - bezpłatna pomoc w sporze z bankiem.

Warto wykorzystać możliwości polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. Ma to większe szanse na sukces i pozwala uniknąć dodatkowych kosztów. Gdy bank bezpodstawnie odmawia zwrotu prowizji, nie należy się poddawać i dalej walczyć o swoje pieniądze.

Podsumowanie

Ubieganie się o zwrot prowizji w Alior Banku nie musi być trudne, jeśli dobrze się do tego przygotujemy. Najważniejsze to dokładnie sprawdzić zasadność pobrania opłaty i zebrać dokumenty, które pomogą udowodnić nienależne pobranie prowizji. Złożenie reklamacji w banku daje duże szanse na odzyskanie pieniędzy. Jeśli jednak bank odrzuci naszą reklamację, można się odwołać - warto walczyć o swoje prawa i środki nienależnie pobrane przez bank.

Dzięki zgromadzeniu odpowiednich dokumentów i argumentów można starać się także o zwrot prowizji za wypłaty z alior bankomatów bez prowizji, jeśli okaże się, że została ona pobrana niezgodnie z umową. Znajomość procedur reklamacyjnych i wytrwałość są kluczem do odzyskania nienależnych kosztów.

Najczęstsze pytania

Można domagać się zwrotu prowizji, gdy została ona pobrana niezgodnie z umową, niezgodnie z aktualną tabelą opłat banku, podwójnie za tę samą usługę lub gdy udowodnimy, że nie została należycie wykonana usługa, za którą pobrano opłatę.

Przede wszystkim historię rachunku, tabelę aktualnych opłat banku, kopie umów i regulaminów, potwierdzenia dot. transakcji, korespondencję z bankiem - im więcej dokumentów potwierdzających nasze racje, tym lepiej.

Najczęstsze przyczyny to brak wymaganych dokumentów potwierdzających, przedawnienie roszczenia lub bank uznał, że prowizja została pobrana prawidłowo. Warto złożyć odwołanie.

Można złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta Banku, skierować sprawę do Arbitra Bankowego, Rzecznika Finansowego lub w ostateczności wystąpić na drogę sądową, aby odzyskać prowizję.

Roszczenie o zwrot prowizji przedawnia się z upływem 2 lat od dnia pobrania prowizji. W tym czasie należy złożyć reklamację, by nie stracić prawa do dochodzenia zwrotu nienależnych kosztów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Lokaty w CA: Gdzie ulokować swoje oszczędności?
 5. Bilet kredytowy w PKP: Jak kupić i oszczędzić na podróży
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły